Nazomerende nieuwsbrief

21 september 2014

Stromend geluk in vloeibare tijden…


“En na het genieten van die lust volgt een zeer grote droefheid, die de geest wel niet buiten werking stelt, maar toch verstoort en afstompt. …. Alleen de liefde tot een eeuwige en oneindige zaak echter voedt de zoel en zij alleen is te allen tijde zonder droefheid, hetgeen ten zeerste begerenswaardig is en uit alle kracht na te streven.”

Uit: Hoofdstuk 1 van: Verhandeling over de verbetering van het verstand
van Spinoza (1631-1677) Portugees-Hollands filosoof


Hoe stroomt het geluk in de vloeibare tijden waarin wij leven?

de zonHet zij zo (amen), in Gods naam, Deo volente, In Sha Allah (إن شاء الل, zo God het wil), welgemoed leven (euthymia), gelukzalig worden, genade ontvangen…

Deze uitdrukkingen klinken archaïsch, waarin het geluk in het aardse leven wordt verbonden met een hogere bovennatuurlijke orde. Denk aan Louis XIV, de Zonnekoning!
En van een hogere metafysische macht. De zon werd in het oude Perzië als Ahura Mazda en in de oude Egyptische cultuur als Amon, evenals in veel andere culturen, als hoogste god aanbeden.
Symbolisch staat de zon in die zin zowel voor politieke macht, als voor levenskracht, voor aardse èn geestelijke vormen van levensgeluk.

De filosoof Nietzsche voorzag een aardverschuiving in de traditionele ordening der dingen, een kanteling van perspectief, van een verticale hemelse gerichtheid naar een horizontale, aardse. In zijn visionaire geschrift Also sprach Zarathustra schrijft hij over diens relatie tot de zon, de oerrelatie die al het overige leven op aarde mogelijk maakt.

“Jij grote ster, wat zou je geluk waard zijn wanneer je hen niet had op wie je je licht laat schijnen (…) Zie de wijsheid is me teveel geworden, zoals bijen die teveel honing hebben verzameld (…) nu moet ik, net zoals jij, ondergaan (…) Kijk, deze beker wil weer leeg worden, en Zarathustra wil weer mens worden!”

Hoewel het evident is dat alle leven op aarde te danken is aan de zon, ziet de wijze profeet dat er eigenlijk gek genoeg een wederzijds afhankelijke relatie is! Wat een paradoxale verbinding van hoog en laag! De ondergang van de profeet is de sleutel tot dit raadsel: de profeet, traditioneel de woordvoerder van een hogere transcendente wereld, wil weer mens worden en zijn wijsheid delen! In plaats van een eenzijdige machtsrelatie (van zon tot schepselen) ziet Zarathustra een relationele sfeer van leven als basis voor gemeenschappelijk levensgeluk.

Wonderlijk hoe achter eenzelfde woord, levensgeluk, door de eeuwen heen een kanteling in beleving schuilt gaat. In onze huidige vloeibare tijden is het streven naar geluk niet op een ‘hemels model’ gericht. We richten ons leven in binnen horizontale, verschuivende netwerkrelaties. Dit maakt ook de geluksbeleving vloeibaarder en vluchtiger. Niet meer voor de eeuwigheid. Overgeleverd aan digitale en multimediale goden beweegt geluk mee… ‘go with the flow’. Een verschuivend ijkpunt! De uitdrukking dreigt in betekenis te vervlakken, een cliché te worden ! Hoe kunnen we kleurrijker spreken over levensgeluk in vloeibare tijden?

Lees verder over het Gnosisspel: speel je wijs! en hoe je je eigen opvatting over levensgeluk kunt onderzoeken…


Agenda

logomenskenjezelf

Lunch pensant … Bij Hermes! betekenisvolle ontmoetingen…..

 • Woensdag 26 november 2014 van 12.30 tot 16.30 uur.
 • In Ede in een kleine kring rondom de eet- en speeltafel.
 • Kosten, inclusief lunch, koffie, thee e.d. € 55,–

Masterclasses begeleiden van spel en dialoog

 • Op locatie, rondom een bepaalde spel of dialoogvorm.
 • Ook is het mogelijk deel te nemen aan een regionale intervisiegroep! info@thymia.nl
 • Kosten: aanschaf van de betreffende spel- of dialoogvorm en deelname per dagdeel exclusief lunch € 50,–.
 • Voor particulieren inclusief BTW, voor zzp-ers en zakelijke deelname exclusief BTW.

Extra Lunch pensant en lancering van het Questiespel: de queeste in het labyrint!

 • Maandag 22 december 2014 van 12.30 tot 16.30 uur
 • Op locatie in een kleine kring met lunch
 • Kosten, inclusief lunch, koffie, thee e.d. € 55,– voor kringleden € 35,–

Spelworkshop aan de hand van het Pythiaspel: doe een worp!
in de Maand van de Spiritualiteit.

 • Thema: ‘het gelukkige lichaam’
 • Woensdag 28 januari 2015 van 12.30 tot 16.30 uur
 • Kosten, inclusief lunch, koffie, thee e.d. € 55,–
 • Info en inschrijving info@thymia.nl

Huiskamer workshops aan de hand van een spel- of dialoogvorm

 • Op locatie aan de hand van een spel- of dialoogvorm naar keuze
 • Richtlijn: tussen 4 en 6 personen € 250,– Meerprijs per persoon per dagdeel € 50,–
 • Informeer naar mogelijkheden info@thymia.nl

Zie: de complete agenda


Nieuw(s) van de Speeltafel

Questiespel: de queeste in het labyrint!

Questie-spel: de queeste in het labyrint!

Het Questiespel is nieuw op de speeltafel!
Het faciliteert zinvolle ontmoetingen en reikt spelers symboliek en oude wijsheid aan hoe gesprekken en ontmoetingen je levensreis kunnen verrijken en je koers helpen te (her)ijken. De oogst uit het spel verbeeld je op een eigen levenstrap!

Wat houdt de toekomst voor ons verborgen? Op welke bestemming in het labyrint van het leven is ons innerlijk kompas geijkt? Met behulp van het symbool van het Labyrint en de symboliek van de vijf elementen brengt het Questiespel deze vragen bij spelers tot leven. Het Labyrint verbeeldt zowel het raadselachtige als het richtinggevende van de levensreis, het gegeven dat ieders reis gericht is op het geheimzinnige centrum (de Quintessence of het vijfde element). Tegelijkertijd volgt ieder een eigen weg. Zinvolle ontmoetingen op je levensreis laten je eigen ziens- en zijnswijze niet ongemoeid en helpen je te worden wie je bent

Wil je het spel bestellen met een speelse voorproeverij of een huiskamer workshop?

Lees verder… over Questiespel: de queeste in het labyrint!


Een spel- of dialoogvorm op maat met eigen logo

Wijsheidsspel: zinvolle ontmoetingen!

Laat ook een spel- of dialoogvorm op maat maken met eigen logo: voor deelnemers aan een congres of reünie, voor een team of bedrijf, organisatie of club. Spel en dialoog voegen waarde toe aan leven en werk!

Ter gelegenheid van het 11e jaarlijkse congres (19 juni en 20 juni 2014) van de Internationale Associatie van Facilitators (IAF) Nederland stond het thema Koningswijsheid en Narrenstreken centraal. Bij die gelegenheid is het Wijsheidsspel: zinvolle ontmoetingen! ontworpen, passend bij het speelveld van de facilitator, die buiten geijkte kaders om verbeelding, creativiteit en lef wil ontlokken.

Wilt u ook een spelvorm — voor ontmoeting en dialoog, voor vraagverheldering en reflectie op waarden, voor planvorming en uitvoering — laten ontwerpen? Stem met ons af hoe op creatieve wijze mensen en organiseren op elkaar af te stemmen!

Kies als basis voor een laagdrempelig spel, bijvoorbeeld:

 • Kwintetten: daarmee kun je in een kleine kring van spelers een eigen kwestie, die je verder wilt onderzoeken, verkennen.
 • Kairos wikt en weegt…: zo ontrafel je een kwestie door deze met behulp van medespelers en wijsheidsspreuken te verdiepen als onderzoeksvraag of als levensvraag (questie).
 • Bij Hermes!: voor het faciliteren van zinvolle ontmoetingen en het bespreken van de kwaliteit van gesprekken en ontmoetingen met elkaar aan de hand van vier symbolen.

Vernieuwde drukken van alle spel- en dialoogvormen!

Heldenspel: speel je zelf!

Deze zomer zijn alle spel- en dialoogvormen – in een vernieuwde druk en in bijpassende doos met een eigen ISBN nummer – via meerdere kanalen te bestellen.

Behalve via de Thymia site en de boekhandel de Ark in Weesp en via een webwinkel: creatiefdenkenonline.eu . Ook zijn ze te leen via de mediatheek van de Fontys Hogeschool, en vindbaar via het Centraal Boekhuis, de titelbank.

In vernieuwde druk is het Quintessencespel: de vijf elementen! in een handzaam couvert, aangevuld met de dialoogregels voor het voeren van drie vormen van kringgesprekken aan de hand van wijsheidsspreuken: Kwintetten, Hermes wikt en weegt… en Bij Karos!
Het is reeds voor € 20,= per post inclusief porto bij u thuis!

Bestel nu via de Thymia site. Vragen?: stuur een mailtje.

Een overzicht van alle spel- en dialoogvormen op een rijtje?
Download de folder met korte informatie per spel, inclusief ISBN-nummers.


Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en… het vijfde element, de quinta essencia: hoor de Quintessence in wij-zang nr. XX van Rabindranath Tagore, Bengaals dichter, wijsgeer en mysticus, 1861 – 1941:

Op den dag dat de lotus bloeide, helaas! wist ik het niet, want mijn gedachten zwierven. Mijn korfje was leeg en de bloem bleef onbemerkt. Maar nu en dan overviel mij weemoed, en ik waakte op uit mijn droom en speurde de zoete zweem van een wondere geur in de Zuidenwind. Die vage zoetheid deed mijn hart pijn van verlangen en het scheen mij de gretige adem van den zomer, die naar voltooiing hunkerde. Ik wist toen niet dat zij zo nabij was, dat zij mijn eigen was, dat deze volmaakte zoetheid was ontbloeid in de diepte van mijn eigen hart.


Een nieuwsbrief van

Download het overzicht van alle Thymia spel- en dialoogvormen met korte informatie per spel- en dialoogvorm, inclusief ISBN-nummers.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven