Kern en kringen

samenwerkende partners: kernmeestromende kring – luchtige kringvertakkende kring


Thymia werkt in een netwerk samen met andere zelfstandig gevestigden.
Steeds zien we mogelijkheden de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen door uitwisseling, intervisie en samenwerking met elkaar aan te gaan.

De samenwerking resulteert in gemeenschappelijke programma’s, zoals masterclasses, een Engelse vertaling van het Gnosisspel, het digitale spel Game for wisdom, publicaties over filosofische levenskunst, spel en dialoog, een CD met levenskunst op muziek en andere vruchten van samenwerking.
lees hier over een Muzikale Polyloog in samenwerking met stichting Culturele Droomwevers

Zie hier hoe u kunt bestellen.


Kernachtige kring

Agnes Roothaan

lees meer ...

Agnes Roothaan

Agnes Roothaan

is beeldend kunstenaar en projectcoördinator van Art Rock Foundation en curator van het Hudson Museum. Zij maakt installaties, schilderijen, tekeningen, beeldverhalen en computeranimatie.

Agnes schilderde op basis van het ontwerp van Heidi Muijen het moederbord van het spel Mens, ken je zelf.


Erelid van de stichting Quest for wisdom foundation:

“Als we niets doen gaat de boel naar de vaantjes”

Professor dr. Dirk De Wachter (1960)

lees meer ...

Dirk De Wachter<br />foto Rob Stevens

Dirk De Wachter
foto Rob Stevens

is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven, campus Kortenberg. Daarnaast is hij opleider en supervisor in de gezinstherapie in diverse centra in binnen- en buitenland.

Dirk De Wachter heeft in Vlaanderen bekendheid verworven door zijn artikelen in verschillende kranten, waarin hem vaak om zijn mening werd gevraagd na geweldsdelicten zoals de steekpartij in Sint-Gillis-bij-Dendermonde of verkeersagressie. Hij verwierf meer bekendheid in zowel België als Nederland met ‘Borderline Times’, waarin hij borderline niet als een individueel, maar als een maatschappelijk ziektebeeld schetst. In het boek uit de auteur kritiek op de westerse wereld. De westerse samenleving zou voldoen aan de negen criteria van borderline.

In ‘Liefde, Een Onmogelijk Verlangen?’ gaat over liefde en relaties in tijden van maakbaarheid. In zijn ogen is de liefde in de westerse maatschappij een onderdeel van de consumptiemaatschappij geworden. Kan de liefde overleven in tijden waarin duurzaamheid een zeldzaam goed is geworden, waarin alles maakbaar en perfectie het hoogste goed lijkt?

Uit ’De wereld van De Wachter’:

We zijn bang voor verveling, maar vooral van de stilte die ze met zich meebrengt. Die confronteert ons met de tijd, op een andere manier dan de drukte doet. Waar de drukte ons de illusie oplevert dat we de tijd voorbij kunnen lopen, als we maar snel genoeg zijn, haakt de stilte ons vast aan het eindige moment.

De wereld van De Wachter is een persoonlijk boek.

In mijn boek schrijf ik dat we de keuze hebben: sluiten we de Ander buiten om ons beheersbare en meetbare beeld van de realiteit te behouden? Of laten we hem toe om onszelf te confronteren met die harde, complexe dimensie van het mens-zijn? De uitdaging wordt om die transformatie niet via bloedvergieten, geweld en oorlog te laten verlopen. Dat is ons in het verleden nog nooit goed gelukt.


Henry Muldrow

lees meer ...

Henry Muldrow

Henry Muldrow

De workshop was educatief, verruimend, open, speels en stimuleert creativiteit. Onze samenwerking heeft geleid tot de lancering van de CD Droomreizen en Heldendromen in de bibliotheek van Weesp op vrijdag 17 mei 2013.
Deze CD, vol met filosofische wijsheid en gebracht op een muzikale wereldreis: van klassiek tot rock, van pop tot jazz, van orkestbegeleiding tot en met a capella, is iets bijzonders dat nog niet eerder is gedaan. Hopelijk het begin van meer. We kunnen elkaars dromen versterken door elkaar iets te gunnen en te geven. Daarover heb ik een rap geschreven:

A rap from Henry Muldrow for Heidi Muijen, luister!: Live-Give

To be alive, exist or reside is to live.
To pass something on to another is to give.
Do you live to eat and drink or do you eat and drink to live?
Do you demand more of life than it has to give.
Do you know that your body is the place where you live?
Think about the happiness you are able to give.
To be alive, exist or reside is to live.
To pass something on to another is to give.
Everything has been discovered, except how to live.
Everyone knows everything except how to give.
Once you start to trust yourself, you’ll know how to live.
It is when you give yourself that you truly give.
To be alive, exist or reside is to live.
To pass something on to another is to give.
Many people make a living but few know how to live.
The joy you get from living is enjoyed more when you give.
The greatest loss is to die inside while we live.
No one needs love more than those with none to give.
To be alive, exist or reside is to live.
To pass something on to another is to give.

Leef je dromen, weef je dromen, ontdek je dromen met Droomwevers. Dromen weven is dromen laten zien, horen, voelen, dansen, zingen, spelen.


Erelid van de stichting Quest for wisdom foundation: 

Je ziet het, je voelt het, je proeft het: wereldwijd stijgt de entropie de pan uit, zonder plan of richting, willekeur alom, met een haast onuitwisbare footprint. 

ir. Joke M. Koppius-Odink (1950)

lees meer ...

Joke Koppius

Joke Koppius

heeft zichzelf gepensioneerd, maar ze speelt het spel nog steeds mee. Voor de dialogische spelvormen Mens, ken je zelf, de speelse dialoogvormen Wat is de kwestie? – Wat is de questie! en het digitale game  quest for wisdom! treedt ze op als de linker- en rechterhand van Heidi Muijen, want een B is voor zoiets soms best handig…
Joke was ruim 30 jaar werkzaam als manager, facilitator en adviseur voor interdisciplinaire projecten. Zowel vakinhoudelijk pionierswerk (research) als mens- en organisatiegerichte projectleiding waren haar werkterrein.
Regelmatig werd ze ingeschakeld door organisaties die zich bezighouden met mondiale filosofie en spiritualiteit.

Mijn activiteiten vind ik pas echt geslaagd als ik samen met betrokkenen dingen van de grond krijg. Vooral in de combinatie pittig tempo, humor en praktisch bruikbare resultaten. Ik ben een terriër die het doel niet loslaat, die ruimte geeft en ruimte neemt. Als regisseur van een Gideonsbende ben ik in mijn element.


Marie Pietertje Baijs

lees meer ...

Marie Bays

Marie Baijs

De rode draad in mijn leven werd in 1946 gesponnen en loopt sindsdien langs hoge heuvels en diepe dalen.
Al heel jong kwam ik tot het inzicht dat fysiek en psyche één zijn. Na jaren in de gezondheidszorg als verpleegkundige B werkte ik daarna in een A-ziekenhuis op de afdeling neurologie en op de kinderafdeling. Hierna werd ik creatief therapeut beeldend.
Zorg, aandacht en liefde, die ik vóór en mét mensen ervaar, maken dat ik altijd op zoek ben naar balans tussen binnen en buiten, op zoek naar bezieling.
Heidi en ik kennen elkaar van de opleiding Creatief Therapeut Beeldend en hebben sindsdien contact gehouden. Eens in de maand werken we samen aan ons eigen proces beeldend. Het spel van Heidi heeft een aanvang gekregen tijdens ‘onze dagen’. Nu ondersteunt het spel de lunches en diners pensants, etentjes met een thema.
Tijdens het spelen aan de speeltafel biedt Heidi ruimte door kennis, aandacht en bezinning te bundelen. Wij verweven de geestelijke voeding in het filosofische gesprek met de inspiratie, die de door mij verzorgde locatie biedt. Zo vallen tijdens het gezamenlijk eten binnen en buiten samen.
Ik nodig eenieder uit plaats te nemen rond de tafel en de ontmoeting, met zichzelf en met de ander te ervaren, en daarmee te genieten van uitzicht en inzicht.


Nico Huisman (1927 – 2017)

lees meer ...

speelfiguren van Mens, ken je zelf

speelfiguren van Mens, ken je zelf

was edelsmid in Hilversum. Hij heeft op basis van het spelconcept Mens, ken je zelf de zilveren speelfiguren bij het moederspel gecreëerd. Deelnemers aan de workshopcycli het Droomspel: doe je droomwens! en het Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas! kiezen voor één van deze acht speelfiguren waarmee zij de reis door het spel heen maken.

De twee houdingen van de figuren- met de armen geheven of met de armen naar beneden gericht- en de vier verschillende symbolen in het hoofd – hart, hand, oog en spiraal – zijn ook op het moederbord geschilderd en overgenomen voor het spelmateriaal van de verschillende spelvormen van Mens, ken je zelf.

De acht verschillende speelfiguren beduiden de verschillende wijzen waarop mensen hun weg vinden in het labyrint van het leven. Zowel in de elementaire aard waarop mensen een weg van het hart, de hand, het oog volgen of zoals de spiraal met het stappen in de wereld ook een weg naar binnen gaan. En tevens door de levenshouding die zich ergens tussen twee uitersten, twee levensgrondhoudingen, in bevindt.

  • Het ene uiterste is de levensgrondhouding van overgave. Daarmee sta je alert volgend in het leven, met de overtuiging: Geluk valt je toe!
  • Het andere uiterste is de levensgrondhouding van beheersing. Daarmee sta je sensitief ondernemend in het leven, vanuit de overtuiging: Geluk is maakbaar!

De koppeling van de vier elementaire wegen met de twee levensgrondhoudingen leidt tot acht mogelijke uitgangsposities met een geluksprincipe in het Droomspel en in het Levensvisiespel.


Meestromende kring

Carola Pelder

lees meer ...

Carola Pelder

Carola Pelder

Het woord ‘speelmiddag’ vind ik nog best een spannend woord om te gebruiken. Zelfs met spelgenoten… terwijl deze speelenergie zo belangrijk is in een evenwichtig groeiproces. De keuze voor gebruik van spel en creativiteit in mijn professionele werk beantwoordt tegelijkertijd aan een persoonlijke behoefte. Ruimte nemen om mezelf te kunnen zijn. Het is wat ik anderen ook wens… Plezier is een mooie basis, om van daaruit jezelf en elkaar te ontmoeten. Het is een droomwens en uitdaging om mijn droom vorm te geven in de werkelijkheid. Bedankt Heidi dat je weer hebt laten zien dat het spel een volwassen plaats verdient in het leven van kinderen en volwassenen.


drs. Ceciel Fruijtier (1971)

lees meer ...

Ceciel Fruijtier

Ceciel Fruijtier

studeerde geologie aan de Vrije Universiteit. Ze maakte de overstap van wetenschappelijk onderwijs&onderzoek naar organisatie&beleid en is coauteur van het boek “Faciliteren als Tweede Beroep – omgaan met verandering” dat in januari 2012 verscheen.

Sinds 2007 onderneemt Ceciel vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij ondersteunt auteurs van blogs, artikelen, rapportages en boeken. Zij wil eraan bijdragen dat waardevolle informatie en inzichten hun weg in de wereld vinden. Haar specialiteit: teksten die inhoudelijk in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Structureren, inleiden, samenvatten en zo nodig herschrijven.

Ceciel Fruijtier heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de eerste speelwijzer van Mens, ken je zelf, nadat zij als speler in workshops menigmaal haar weg over het speelbord was gegaan. In haar eigen woorden leidde dit telkens weer tot verrassende en waardevolle inzichten:

Als speler doorloop je tijdens het spel op symbolische wijze verschillende levensfasen en levensthema’s. Al gaande kom je verrassende situaties, filosofische vragen en mythische beelden tegen, die het onbewuste aanboren. Wat doe je als het water je plots aan de lippen staat?! De gevoelsmatige respons op onverwachte symbolische situaties blijkt sneller dan de denkende geest. Zo kan een boeiend gezelschapsspel knopen ontwarren waarop het verstand zich stukgebeten heeft.
Het spel vaker spelen maakt het mogelijk van verschillende uitgangspunten uit te gaan, en te ontdekken welke elementen je het meest eigen zijn. Reflecterend op een serie gespeelde spellen, kun je een persoonlijk veranderingsproces daarin weerspiegeld zien. Er is niets dat niet verandert! Ook ‘het zelf’, waarop je via het spel op speelse wijze licht kunt werpen.


Gea Smit (1961)

lees meer ...

Gea Smit

Gea Smit

heeft zich als fysiotherapeute gespecialiseerd in de antroposofische en psychosomatische fysiotherapie. Tevens is ze opgeleid tot supervisor. Ze werkt als fysiotherapeute en supervisor in haar eigen praktijk in Nuenen in het Koetshuis.

Vanuit haar interesse in textiele werkvormen heeft ze zich door Irene van der Wolf (Breda) laten inspireren om creatief werk in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling. Door deze brede achtergrond kan ze supervisietrajecten verrijken met fysieke en creatieve oefeningen.

“De eerste keer dat ik het Kompassiespel speelde bij Heidi koos ik het element ‘vuur’. De bij dit element horende spreuk was: ‘We kiezen… het moreel juiste, het voordelige en het aangename…’ (Aristoteles). Dit was de start van een vruchtbare samenwerking met Heidi. Het spelen van het Kompassiespel: het goede leven! lag aan de basis van een werkstuk over compassie en supervisie. Door tijdens het spel de draad van Ariadne te volgen, kon ik supervisie in de huidige tijd verbinden met de 4 elementen (aarde, water, vuur en lucht), met mijn ervaringen binnen de fysiotherapie, met creatief vilt- en borduurwerk, met allerlei beelden uit sprookjes, mythen en andere oude verhalen en met diverse filosofische uitspraken. Het spel laat je werkelijk een innerlijk Kompas ontwikkelen voor het goede in leven en werk.

Vanuit de ervaring met het spel, de samenwerking met Heidi en mijn onderzoek van het thema compassie heb ik nu drie keer met het Kompassiespel een workshop gegeven, twee keer aan een groepje van 3 personen en 1 keer aan 4 personen. De deelnemers waren onder andere supervisoren, loopbaancoaches, mantelzorger en boerin.

Creatieve oefeningen, waarin je iets beeldends maakt. Dit kun je gaan ‘lezen’, om erachter te komen wat het jou te zeggen heeft. Fysieke oefeningen, omdat het bezielde lichaam enerzijds herinneringen heeft opgeslagen, anderzijds in staat is, deze los te laten, individueel of juist in contact met de ander. Bovendien versterken beide soorten oefeningen het ludieke aspect van het spel.”

web: fysiotherapie het koetshuis 


drs. Gerard Wijers

lees meer ...

Gerard Wijers

Gerard Wijers

begon zijn loopbaan als psychotherapeut, raakte betrokken bij arbeidsongeschiktheid en ging uiteindelijk verder als arbeidspsycholoog. Hij is geïnteresseerd in de eisen die de postmoderne samenleving stelt aan de mens op weg naar en in het arbeidsproces. Eerst als medewerker van een para-universitair instituut, later als directeur van het IBLP heeft hij bijgedragen aan de vernieuwing van concepten, methoden en instrumenten voor de praktijk van de beroepskeuze en loopbaanpsychologie. Daarnaast werkt hij als loopbaancounselor, coach en trainer. Uit: De wereld in wording dromen: dringende noodzaak

De toename van ontwikkelingsstoornissen, stress, depressie, agressie en desoriëntatie schrijf ik toe aan de werking van deze ecologische tegenkracht. Allemaal heel pijnlijk, maar ik geloof en hoop dat er iets goeds uit zal voortkomen: een groeiend besef dat de ervaring van psychische gestoordheid niet fundamenteel kan worden verholpen met de beschikbare medicijnen en geneeswijzen, maar dat alleen de sjamanistisch-mystieke wending, gericht op herstel van de ecologische balans, uiteindelijk soelaas zal bieden. De tijd van de dogmatische, uiterlijk- autoritaire vormen van religie is voorbij, de tijd van de authentieke, innerlijke zoektocht, gestimuleerd door het ecologische storingssignaal, is aangebroken. De wetenschappelijk onderzoeker zal zijn vraagstelling ontlenen aan zijn psychische wond- zijn primaire, onbetwijfelbare innerlijke waarheid- en zijn hypothesen ook toetsen aan het pragmatisch, genezend effect ervan. Sjamanistisch-mystieke techniek zal worden ontwikkeld en toegepast. We zullen de dwaalwegen verlaten, onze lot-bepaalde weg hervinden en leren bewandelen. We zullen ons herinneren dat het woord ‘markt’ afkomstig is van Mercurius, de god van de weg en de genezing. Dat is mijn droom van de wereld in wording.


mr. Johann Gomes (1948)

lees meer ...

Johann Gomez

Johann Gomes

studeerde rechten en wetenschapsfilosofie aan de Erasmus Universiteit. Hij is gespecialiseerd in organisatiepsychologie en dynamische systeemtheorie en in bestuurlijke vraagstukken voor de inrichting van de publieke ruimte. Op dit moment combineert Johann zijn werk aan de Universiteit van Amsterdam met zijn eigen bureau waarbij boardroom coaching en het bemiddelen tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voorop staan. In een workshop voor Rijkswaterstaat hebben Johann Gomes en Heidi Muijen een spelvorm Veranderen en Verankeren ingezet in het spel van reorganiseren. En op Curaçao een workshop Alchemie van Samenwerking voor het begeleiden van een veranderingstraject in de onderwijssector. 

Inmiddels als retired  assistant professor at Urban studies wijd ik mij weer aan mijn eerdere liefdes, namelijk ontwikkelingspsychologie en bewustzijnsontwikkeling. Ik laat mij voeden door diverse westerse- en niet westerse wijsheidstradities en probeer de verschillende mensopvattingen filosofisch te duiden en met elkaar in dialoog te brengen.
We zijn toe aan herijking van oude waarden, die het cement van onze samenleving uitmaken.  Deze lijkt zich op bijna alle gebied te transformeren tot een samenleving in confrontatie met van elkaar afhankelijke netwerken, die zelf uiteenlopende waardensystemen vertegenwoordigen. Deze confrontatie noopt onder andere tot een zoeken naar “eenheid in verscheidenheid”, teneinde in dialoog met elkaar te blijven en te durven veranderen aan elkaar.
De samenwerking met Thymia in Kern en Kring is hiervoor een belangrijke bron van inspiratie.”

 … gedecideerde warmte en de dragende eenheid in openheid van de groep… een kwaliteit van het spel om met je hart naar elkaar te kijken en je van binnen uit te verbinden… in de gezamenlijkheid van een fijn klimaat, waarin de taal van de ziel gesproken wordt en je elkaar steunt vanuit een reflexieve dialoog. Dat gebeurt 9 op 10 keer en is bijzonder. Een persoonlijke questie ligt in het midden en krijgt gerichte aandacht. Ook bij een niet-persoonlijke questie ontstaat er een soort eenheid van bewuste dialoog… Krachtcentrale om te creëren. Mooi al die mooie mensen die elkaar mooi maken…


Lidwien Mol, MA (1956)

lees meer ...

Lidwien Mol

Lidwien Mol

coacht na een loopbaan bij overheid en universiteit coacht sinds 2008 professionals onder het motto “…als de ziele luistert…” Door haar studie psychologie (Groningen) en Integrated Health Studies (Lugano), werkt zij vanuit een integrale visie op ziekte en gezondheid (hoofd, hart, handen). De mens ziet zij als een dynamisch knooppunt tussen herkomst en toekomst. Aandachtig ‘werken met wat er is’ staat in haar aanpak centraal. Sinds medio 2012 beschikt Lidwien Mol, over een atelier aan huis.
Als gediplomeerd meubelmaker (Amsterdam) en beeldhouwer (Driebergen) kan zij nu ook het kunstzinnig werken inzetten ten behoeve van de coaching. Lidwien’s manier van werken in 3 woorden:

Scherpzinnig Fijnzinnig Kunstzinnig

Lidwien schreef na een kringbijeenkomst rondom de speeltafel Wat is de kwestie? – Wat is de questie!

Wat heerlijk om in een groep terecht te komen waar ik het gevoel had – onder alle verscheidenheid en eigenheid – een gezamenlijke grondtoon te voelen, te horen. Dank jullie allemaal en Heidi en Johan in het bijzonder: professionals op deze manier samenbrengen zal zeker zijn vruchten af gaan werpen. Om te beginnen voor onszelf en hopelijk kunnen we dan later in bredere kring appeltjes of andere vruchten uit gaan delen.


Louis van Marissing (1951)

lees meer ...

Louis van Marissing

Louis van Marissing

is beeldend kunstenaar, die ooit begon als tekenaar. Na jarenlange exploratie van zijn fascinatie voor schilderen in (vaak rode) schilderijen, is het tekenen weer terug in het centrum van zijn werk. In kleurige pentekeningen vaak gecombineerd met tekst is er een reactie op leven en samenleven. De tekeningen bestrijken een breed scala van poëtische reflectie tot scherp politiek commentaar. Louis en Heidi schreven het boek Iets Maken in een inspirerend co-creatief proces:

Een mooi gegeven van het beschrijven van het maken van iets is dat we zelf als auteurs terug moesten gaan naar dit vanzelfzwijgende gebied, dat zich achter de hand schuilhoudt. Onze schrijverskunst bestond eruit om er niet, zoals gebruikelijk van weg te kijken. Als we bezig zijn vertrouwen we meestal op de opgeslagen wijsheid in ons lijf en is onze aandacht geheel gericht op dat wat we om handen hebben.

web: Per Form, praktijk in beeldende therapie, coaching, training en supervisie


Marc Quaden

lees meer ...

Marc Quaden

Marc Quaden

Buiten de profitsector heb ik zowat in alle sectoren als professional of leidinggevende gewerkt. Het accent van mijn werkervaring ligt in sectoren die werken met jeugd (jeugdzorg). De laatste jaren heb ik mij als begeleidingskundige vooral verdiept in de waardegestuurdheid van de professional. Het belang van het stimuleren van leerprocessen op dit gebied staat in de literatuur bekend als ‘normatieve professionalisering’.

Vanuit mijn masteropleiding Begeleidingskunde in Nijmegen heb ik ook kennis gemaakt met Heidi en ben ik bevlogen geraakt door haar creatieve wijze hoe ze ethisch, mythisch en filosofisch gedachtegoed in speelse werkvormen onder de mensen weet te brengen. Vanuit deze geïnteresseerdheid heb ik bepaalde spelvormen – waaronder het Heldenspel: speel je zelf! – vertaald naar een workshop en een avontuurlijke tocht voor bestuurders en managers met als thema: leiderschap en ethiek.

Daarnaast wil ik actief betrokken blijven aan de stichting Quest for Wisdom Foundation.


Maurice Willems (1954)

lees meer ...

Maurice Willems

Maurice Willems

is sociaalpsycholoog en geeft met grote passie stemwerk. Maurice schreef na een kringbijeenkomst rondom de speeltafel Wat is de kwestie? – Wat is de questie!:

Het was een bijzonder groepje mensen,die allemaal bezield bezig willen zijn. Dat is erg inspirerend. Ik durfde alles te zeggen wat in mij opkwam. Ik vind het prachtig om te zien hoe je fijnzinnig en to the point de deelnemers bevraagt en de koppeling houdt aan het spel. Nog fijner is om het praten af te wisselen met momenten van meditatie of creativiteit, door middel van een kleine opdracht van één van ons. Soms is het makkelijker het beeld te laten spreken (wat stil te staan bij de brug, het water, de oevers) zonder direct te gaan duiden, voordat je zelf met woorden er betekenis aan wil geven. Spelen en vormgeven kost alleen veel tijd. Ik zag wel voor mij hoe ik mijn procesverloop zou kunnen vormgeven. De schelp, de transformatie van afsluiting naar ruggensteun. Vanuit ruggensteun de wereld, het leven in durven kijken. De integratie van aarde vuur water en lucht geeft een open presentatie en een vreugde mijzelf kenbaar te maken en de Ander te ontmoeten in vrijheid en speelsheid. Ik vind de combinatie van beeld, symbool en filosofisch perspectief erg sterk. In jouw spel kwam ik weer terug bij de essentie van mijn eigen werk met het Matje. Wonderlijk!

web: Maurice Willems, Stem en ziel


Miny Verberne (1965)

lees meer ...

Miny Verberne

Miny Verberne

Voor het 11 jarig bestaan van het I.A.F. hebben Heidi en ik onze specialisaties samengevoegd en de workshop Demasqué ontworpen en gegeven. De reis van de held bracht ons samen.

Verhalen, een oude liefde, staan centraal in mijn werk en leven, zowel fictie als non-fictie. Ik combineer mijn begeleidingskundige kant met theatermaker. Rare combinatie? Voor mij niet. Opgeleid als spelbegeleider en begeleidingskundige ervaar ik overeenkomsten. In beide vakgebieden werk ik met verhalen, in beide vakgebieden speel of laat ik spelen. De nadruk ligt alleen anders. In beide rollen werk ik met De reis van de held.

De ruimte, de tijd nemen en de moed hebben een innerlijke heldenreis te maken, en weer naar buiten te treden. Ontmoeting, contact, verbinding met jezelf en je omgeving aangaan. Kortom, de magische combinatie ervaren van verhalen, reflectie, spel/spelen en (oude)wijsheid om daardoor verdieping te brengen in geestelijk en het maatschappelijk leven. Dat is mijn drive. En dat is precies wat Quest for wisdom orakelt.


drs. Rosalie de Wildt

lees meer ...

Rosalie de Wildt

Rosalie de Wildt

auteur van artikelen, vertalingen en lezingen over de filosoof Bergson – heeft aan diverse spelworkshops deelgenomen: Ik heb de door Heidi Muijen ontworpen dialogische spelvormen meegemaakt: Mens ken je zelf, een filosofisch en beeldend prachtig weergegeven speelbord, een Landschap van Levensgeluk waar spelers een eigen weg vinden aan de hand van geluksprincipes. En deelnemers die rondom een inspirerende speeltafel gezamenlijk tastend zoeken naar Wat is de kwestie? – Wat is de questie! Erg leuke manieren om spelenderwijs meer over jezelf en de ander te weten te komen.
Rosalie de Wildt publiceerde in Het nut van de filosofie (2004) en in Filosoferen over eindeloos bewustzijn (2009).

Filosoferen en spelen horen bij elkaar. Sterker nog, ik denk dat de filosofie bestaat bij de gratie van het spel. Zonder die speelse knipoog naar de wereld zou filosofie een gortdroge en saaie bezigheid zijn die vast niet geleid zou hebben tot de grote passie voor het denken van ontelbare wijsgeren door de eeuwen heen. Een spannend spel vraagt om fantasie, om verbeelding, om behendigheid. Geslaagde filosofische theorieën rusten op dezelfde pijlers.


Luchtige kring

Gea Koren MA (1960)

lees meer ...

Gea Koren

Gea Koren

is begeleidingskundige vanuit haar eigen praktijk voor organisationeel leren. Zij heeft een achtergrond als organisatieadviseur en als begeleidingskundige. Voordat zij zelfstandig ondernemer werd, was zij werkzaam in diverse functies op het gebied van HRM en Management Development in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de politie. Gea schreef na een Kernbijeenkomst rondom de Speeltafel ‘Heldenspel; speel je Zelf’:

In het boek De Alchemist van Paulo Coelho zegt de Alchemist op enig moment tegen de schaapsherder Santiago: “Vergeet niet dat je hart daar is waar je schat is. En dat je schat gevonden moet worden, opdat alles wat je ontdekt hebt, zin kan krijgen”. Volgens de verhalen is een alchemist in staat om iets te veranderen in iets speciaals. De alchemie is een filosofie en een wetenschap tegelijkertijd waar verschillende disciplines bij elkaar komen. In de overlevering zijn alchemisten op zoek naar de steen der wijzen, niet zozeer om er goud mee te maken, maar om wijsheid te vinden. Dit beeld van de Alchemist spreekt mij wel aan. Een alchemist die in zijn zoektocht naar wijsheid op verkenning gaat, gezichtspunten bij elkaar brengt en zo nieuwe perspectieven opent. Het Heldenspel: speel je zelf! nodigt mensen uit om hun eigen Held te worden en hun verhaal te delen. Ik heb genoten van het spel en de grote diversiteit onder de spelers! Ik ga het spel zeker in zetten in mijn praktijk.

Het is Gea’s missie om van (werk)verhalen leerkansen te maken. Concrete verhalen zijn betekenisvol. Met verhalen worden mensen in hun verbeeldingskracht geprikkeld en krijgen ze zicht op een gezamenlijke toekomst. Zij schreef samen met anderen twee boeken te weten ‘Zwarte koffie sterke verhalen’, 101 politieverhalen en 1001 leerkansen voor iedereen en ‘Samen smeden’, werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.


Lili Timmermans

lees meer ...

Lilie Timmermans

Lili Timmermans

is begeleidingskundige en voert de Praktijk aan zee in coaching en supervisie. Zij schreef twee haiku’s na het volgen van een training Levenskunst aan de hand van de speelse dialoogvormen Mens, ken je zelf.

O, lichtvoetigheid ondraaglijke geremdheid dans een cantate.
Lucht, lichtheid, vrolijk slepend donkere stilte
sprankelend gezang.


drs. Maria Bartels (1961)

lees meer ...

Maria Bartels

Maria Bartels

combineert haar specialisatie in de neoplatoonse filosofie en esthetica van de Renaissance met internationale ervaring, op gebied van culturele uitwisseling, coaching en training, in ‘Phaidros’, of hoe de ziel weer vleugels krijgt, haar filosofische praktijk voor inspiratie, dialoog en ontmoeting.
Op kunstzinnige wijze probeert zij filosofie in de oorspronkelijke betekenis van ‘liefde voor wijsheid’ weer met het leven te verbinden, zowel het individuele privéleven als het maatschappelijke leven. Het mens-zijn in al zijn onmetelijke dimensies en verschijningsvormen blijft zowel uitgangspunt als doel, evenals de belangrijkste basis voor verwondering, reflectie en ontmoeting.
Er verschenen twee publicaties van haar bij de Ita Wegmanstichting (tegenwoordig Arta-Lievegoedgroep) Zijn in ontmoeting (2000) en Zin in kwaliteit (2005).


Nanda van Bodegraven

lees meer ...

Nanda van Bodegraven

Nanda van Bodegraven

filosofeert sinds 1999 met kinderen en werkt ook sinds 1999 als assessor, acteur en communicatie adviseur en sinds enkele jaren als ontwikkelaar van assessmentgames.
Zij schreef verschillende boeken en vele artikelen over filosoferen met kinderen, waaronder ‘Wortels en vleugels, kinderen onderzoeken bestaansvragen’, en ‘Spelenderwijs filosoferen met kinderen’.
Spelvormen combineren met filosofisch en persoonlijk onderzoek is een rode draad in al haar bezigheden.


L. Paulien van Tienhoven

lees meer ...

Paulien van Tienhoven

Paulien van Tienhoven

kunstzinnig therapeute en beeldend kunstenares – schreef na de bijeenkomst rond de speeltafel Wat is de kwestie? – Wat is de questie!:

Je doet iets bijzonders. Ik voel vreugdevolle bereidheid het spel verder vorm te geven en het de wereld in te brengen. Dat beleefde ik vooral dit keer aan de ontmoeting tussen zo verschillende therapeuten, daar kan iets heel moois uit groeien.


Paula Vermeeren (1961)

lees meer ...

Paula Vermeeren

Paula Vermeeren

heeft een achtergrond in de psychiatrie en een jarenlange ervaring in het coachen van mensen met heel verschillenden problematiek. Paula draagt eraan bij dat mensen gezelligheid, plezier, uitdaging en ontspanning ervaren, “…dat volwassen weer kind mogen zijn”.
Ik maakte kennis met de spelvormen van Heidi en heb de waarde van haar filosofische spelworkshops zelf ervaren. In haar workshops met het Heldenspel: speel je zelf! schreef ik heldendicht en verwoorde daarin hoe ik op mijn missie blijf vertrouwen:

landen op het moment dat het goed voelt, dat het klopt. Het loopt anders dan je denkt dat het is, laat je verrassen Sta open, kijk om je heen met een brede blik en voel!! Er is meer mogelijk dan ik kan bedenken. Handel in het moment.


mr. Yvonne Liew-On

lees meer ...

Yvonne Liew On

Yvonne Liew On

heeft als juriste een omslag gemaakt naar de creatieve sector met haar bedrijf musicdivine. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van een theatervariant van het Heldenspel: speel je zelf! van Mens, ken je zelf in samenwerking met Heidi Muijen.

Heidi heeft diverse spelvarianten ontwikkeld, waarvan ik er enkele vanaf de beginfase heb leren kennen door actief meedoen en meedenken.
Waar ik heel veel van geniet, is de briljante wijze waarop ze de spelers – door middel van vragen en spelopdrachten, doorspekt met spirituele humor en filosofische luchthartigheden – prikkelt tot zelfreflectie en diepere zelfkennis. Er komt op bepaalde punten ook een gezellig samenspel tot stand.
Vooral aan het eind van ‘de Reis door het spel’ krijg je een spectaculair helder beeld over wie je bent en/of wilt zijn en waar je staat in het leven. Een echte must voor iedereen die van de levenskunst wil proeven en het kind in zich weer meer naar boven wil laten komen!


dr. ds. Wim J. Lamfers

lees meer ...

Wim Lanfers

Wim Lanfers

Participeerde in de try out van het Levensvisiespel.

Hij publiceerde op theologisch en filosofisch gebied naast artikelen de boeken

  • Bonhoeffer en de broeders, De gemeenschap van Christus en de broeders in kerk en seminarie, Zoetermeer, 1998
  • Drie dissidente denkers Bonhoeffer, Havel en Pleşu over vrijheid en verantwoordelijkheid, Zoetermeer, 2002
  • Op zoek naar een leefbare ruimte, Budel, 2003
  • Stilte en eenvoud Orthodox kloosterleven in Roemenië, Delft, 2009
  • Curajul credinţei, Curtea de Argeş, 2011

Wim Lamfers leidde vele jaren de Weesper filosofiekring, die door Heidi Muijen vanaf 2016 is overgenomen. Data en tijd staan in het kerkblad ‘Onderweg’. 

Met belangstelling volg ik al jaren het werk van de Weesper filosofe Heidi Muijen. Deelnemen aan de try-out groep van het Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas! van de door Heidi ontworpen spelvormen Mens, ken je zelf was mede vanwege de diverse inbreng van de deelnemers inspirerend.


Vertakkende kring

Alexandra van Dapperen, Bram Moerland, filosoof, web: Bram Moerland, Bries Heijnen, prof. dr. Dirk De Wachter, Ellen Janse, Gea Smit, drs. Jacolien Lambregtse, Jan Swaan, Johan Brugman, Just en Patrice, Laszlo Zsolnai, professor Corvinus University of Budapest and Director Business Ethics Center – President European SPES Institute – web, Marc Quaden, Marianne Banning, Marijke de Kok, drs. Marja M.T. Hendriksen – ‘Advies Bemiddeling Coaching’, Marjo Hermens, Norwin Roberto, dra. Quintra Rijnders R.A., dr. René Brohm, Rianne Wolberink, ds. Rien Brouwer, Victor Dobbin, mr. drs. Vinod Bhagwandin, Willem Voois, prof. dr. Wim Couwenberg, emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht


Waar het levenswater van de vriend is,
daar is geen ziekte meer.
In de rozentuin waar je een bent met de vriend
daar zijn geen doornen meer.
Er is – naar men zegt- een venster
van hart tot hart…

Djalal al-Din Roemi, Perzisch mysticus en filosoof (1207-1273)