Kern en kringen

samenwerkende partners: kernmeestromende kring – luchtige kringvertakkende kring


Thymia werkt in een netwerk samen met andere zelfstandig gevestigden.
Steeds zien we mogelijkheden de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen door uitwisseling, intervisie en samenwerking met elkaar aan te gaan.

De samenwerking resulteert in gemeenschappelijke programma’s, zoals masterclasses, een Engelse vertaling van het Gnosisspel, het digitale spel Game for wisdom, publicaties over filosofische levenskunst, spel en dialoog, een CD met levenskunst op muziek en andere vruchten van samenwerking.
lees hier over een Muzikale Polyloog in samenwerking met stichting Culturele Droomwevers

Zie hier hoe u kunt bestellen.


Kernachtige kring

Agnes Roothaan

Agnes Roothaan
Agnes Roothaan

is beeldend kunstenaar en projectcoördinator van Art Rock Foundation en curator van het Hudson Museum. Zij maakt installaties, schilderijen, tekeningen, beeldverhalen en computeranimatie.

Agnes schilderde op basis van het ontwerp van Heidi Muijen het moederbord van het spel Mens, ken je zelf.

 

Erelid van de stichting Quest for wisdom foundation:

“Als we niets doen gaat de boel naar de vaantjes”

Professor dr. Dirk De Wachter (1960) … over dirk de wachter 

Henry Muldrow (1954) … over henry muldrow

 

A rap from Henry Muldrow for Heidi Muijen, luister!: Live-Give

To be alive, exist or reside is to live.
To pass something on to another is to give.
Do you live to eat and drink or do you eat and drink to live?
Do you demand more of life than it has to give.
Do you know that your body is the place where you live?
Think about the happiness you are able to give.
To be alive, exist or reside is to live.
To pass something on to another is to give.
Everything has been discovered, except how to live.
Everyone knows everything except how to give.
Once you start to trust yourself, you’ll know how to live.
It is when you give yourself that you truly give.
To be alive, exist or reside is to live.
To pass something on to another is to give.
Many people make a living but few know how to live.
The joy you get from living is enjoyed more when you give.
The greatest loss is to die inside while we live.
No one needs love more than those with none to give.
To be alive, exist or reside is to live.
To pass something on to another is to give.

Leef je dromen, weef je dromen, ontdek je dromen met Droomwevers. Dromen weven is dromen laten zien, horen, voelen, dansen, zingen, spelen.

Erelid van de stichting Quest for wisdom foundation: 

Je ziet het, je voelt het, je proeft het: wereldwijd stijgt de entropie de pan uit, zonder plan of richting, willekeur alom, met een haast onuitwisbare footprint. 

ir. Joke M. Koppius-Odink (1950) … over joke koppius

Marie Pietertje Baijs (1946) … over marie baijs

Nico Huisman (1927 – 2017)

speelfiguren van Mens, ken je zelf
speelfiguren van Mens, ken je zelf

was edelsmid in Hilversum. Hij heeft op basis van het spelconcept Mens, ken je zelf de zilveren speelfiguren bij het moederspel gecreëerd. Deelnemers aan de workshopcycli het Droomspel: doe je droomwens! en het Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas! kiezen voor één van deze acht speelfiguren waarmee zij de reis door het spel heen maken.

De twee houdingen van de figuren- met de armen geheven of met de armen naar beneden gericht- en de vier verschillende symbolen in het hoofd – hart, hand, oog en spiraal – zijn ook op het moederbord geschilderd en overgenomen voor het spelmateriaal van de verschillende spelvormen van Mens, ken je zelf.

De acht verschillende speelfiguren beduiden de verschillende wijzen waarop mensen hun weg vinden in het labyrint van het leven. Zowel in de elementaire aard waarop mensen een weg van het hart, de hand, het oog volgen of zoals de spiraal met het stappen in de wereld ook een weg naar binnen gaan. En tevens door de levenshouding die zich ergens tussen twee uitersten, twee levensgrondhoudingen, in bevindt.

  • Het ene uiterste is de levensgrondhouding van overgave. Daarmee sta je alert volgend in het leven, met de overtuiging: Geluk valt je toe!
  • Het andere uiterste is de levensgrondhouding van beheersing. Daarmee sta je sensitief ondernemend in het leven, vanuit de overtuiging: Geluk is maakbaar!

De koppeling van de vier elementaire wegen met de twee levensgrondhoudingen leidt tot acht mogelijke uitgangsposities met een geluksprincipe in het Droomspel en in het Levensvisiespel.


Meestromende kring

Carola Pelder … over carola pelder

drs. Ceciel Fruijtier (1971)

Ceciel Fruijtier
Ceciel Fruijtier

studeerde geologie aan de Vrije Universiteit. Ze maakte de overstap van wetenschappelijk onderwijs&onderzoek naar organisatie&beleid en is coauteur van het boek “Faciliteren als Tweede Beroep – omgaan met verandering” dat in januari 2012 verscheen.

Sinds 2007 onderneemt Ceciel vanuit haar bedrijf Fruijtier tekst&advies. Zij ondersteunt auteurs van blogs, artikelen, rapportages en boeken. Zij wil eraan bijdragen dat waardevolle informatie en inzichten hun weg in de wereld vinden. Haar specialiteit: teksten die inhoudelijk in de steigers staan, maar nog niet voor publicatie geschikt zijn. Structureren, inleiden, samenvatten en zo nodig herschrijven.

Ceciel Fruijtier heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de eerste speelwijzer van Mens, ken je zelf, nadat zij als speler in workshops menigmaal haar weg over het speelbord was gegaan. In haar eigen woorden leidde dit telkens weer tot verrassende en waardevolle inzichten:

Als speler doorloop je tijdens het spel op symbolische wijze verschillende levensfasen en levensthema’s. Al gaande kom je verrassende situaties, filosofische vragen en mythische beelden tegen, die het onbewuste aanboren. Wat doe je als het water je plots aan de lippen staat?! De gevoelsmatige respons op onverwachte symbolische situaties blijkt sneller dan de denkende geest. Zo kan een boeiend gezelschapsspel knopen ontwarren waarop het verstand zich stukgebeten heeft.
Het spel vaker spelen maakt het mogelijk van verschillende uitgangspunten uit te gaan, en te ontdekken welke elementen je het meest eigen zijn. Reflecterend op een serie gespeelde spellen, kun je een persoonlijk veranderingsproces daarin weerspiegeld zien. Er is niets dat niet verandert! Ook ‘het zelf’, waarop je via het spel op speelse wijze licht kunt werpen.

Gea Smit (1961) … over gea smit

drs. Gerard Wijers … over gerard wijers

mr. Johann Gomes (1948) … over johann gomes 

Lidwien Mol, MA (1956)

Lidwien Mol
Lidwien Mol

coacht na een loopbaan bij overheid en universiteit coacht sinds 2008 professionals onder het motto “…als de ziele luistert…” Door haar studie psychologie (Groningen) en Integrated Health Studies (Lugano), werkt zij vanuit een integrale visie op ziekte en gezondheid (hoofd, hart, handen). De mens ziet zij als een dynamisch knooppunt tussen herkomst en toekomst. Aandachtig ‘werken met wat er is’ staat in haar aanpak centraal. Sinds medio 2012 beschikt Lidwien Mol, over een atelier aan huis.
Als gediplomeerd meubelmaker (Amsterdam) en beeldhouwer (Driebergen) kan zij nu ook het kunstzinnig werken inzetten ten behoeve van de coaching. Lidwien’s manier van werken in 3 woorden:

Scherpzinnig Fijnzinnig Kunstzinnig

Lidwien schreef na een kringbijeenkomst rondom de speeltafel Wat is de kwestie? – Wat is de questie!

Wat heerlijk om in een groep terecht te komen waar ik het gevoel had – onder alle verscheidenheid en eigenheid – een gezamenlijke grondtoon te voelen, te horen. Dank jullie allemaal en Heidi en Johan in het bijzonder: professionals op deze manier samenbrengen zal zeker zijn vruchten af gaan werpen. Om te beginnen voor onszelf en hopelijk kunnen we dan later in bredere kring appeltjes of andere vruchten uit gaan delen.

Louis van Marissing (1951) … over louis van marissing

Marc Quaden … over marc quaden

Maurice Willems (1954) … over maurice willems

Miny Verberne (1965)

Miny Verberne
Miny Verberne

Voor het 11 jarig bestaan van het I.A.F. hebben Heidi en ik onze specialisaties samengevoegd en de workshop Demasqué ontworpen en gegeven. De reis van de held bracht ons samen.

Verhalen, een oude liefde, staan centraal in mijn werk en leven, zowel fictie als non-fictie. Ik combineer mijn begeleidingskundige kant met theatermaker. Rare combinatie? Voor mij niet. Opgeleid als spelbegeleider en begeleidingskundige ervaar ik overeenkomsten. In beide vakgebieden werk ik met verhalen, in beide vakgebieden speel of laat ik spelen. De nadruk ligt alleen anders. In beide rollen werk ik met De reis van de held.

De ruimte, de tijd nemen en de moed hebben een innerlijke heldenreis te maken, en weer naar buiten te treden. Ontmoeting, contact, verbinding met jezelf en je omgeving aangaan. Kortom, de magische combinatie ervaren van verhalen, reflectie, spel/spelen en (oude)wijsheid om daardoor verdieping te brengen in geestelijk en het maatschappelijk leven. Dat is mijn drive. En dat is precies wat Quest for wisdom orakelt.

drs. Rosalie de Wildt (1946) … over Rosalie de Wildt 


Luchtige kring

Gea Koren MA (1960)

Gea Koren
Gea Koren

is begeleidingskundige vanuit haar eigen praktijk voor organisationeel leren. Zij heeft een achtergrond als organisatieadviseur en als begeleidingskundige. Voordat zij zelfstandig ondernemer werd, was zij werkzaam in diverse functies op het gebied van HRM en Management Development in het onderwijs, de gezondheidszorg en bij de politie. Gea schreef na een Kernbijeenkomst rondom de Speeltafel ‘Heldenspel; speel je Zelf’:

In het boek De Alchemist van Paulo Coelho zegt de Alchemist op enig moment tegen de schaapsherder Santiago: “Vergeet niet dat je hart daar is waar je schat is. En dat je schat gevonden moet worden, opdat alles wat je ontdekt hebt, zin kan krijgen”. Volgens de verhalen is een alchemist in staat om iets te veranderen in iets speciaals. De alchemie is een filosofie en een wetenschap tegelijkertijd waar verschillende disciplines bij elkaar komen. In de overlevering zijn alchemisten op zoek naar de steen der wijzen, niet zozeer om er goud mee te maken, maar om wijsheid te vinden. Dit beeld van de Alchemist spreekt mij wel aan. Een alchemist die in zijn zoektocht naar wijsheid op verkenning gaat, gezichtspunten bij elkaar brengt en zo nieuwe perspectieven opent. Het Heldenspel: speel je zelf! nodigt mensen uit om hun eigen Held te worden en hun verhaal te delen. Ik heb genoten van het spel en de grote diversiteit onder de spelers! Ik ga het spel zeker in zetten in mijn praktijk.

Het is Gea’s missie om van (werk)verhalen leerkansen te maken. Concrete verhalen zijn betekenisvol. Met verhalen worden mensen in hun verbeeldingskracht geprikkeld en krijgen ze zicht op een gezamenlijke toekomst. Zij schreef samen met anderen twee boeken te weten ‘Zwarte koffie sterke verhalen’, 101 politieverhalen en 1001 leerkansen voor iedereen en ‘Samen smeden’, werken met verhalen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.


Lili Timmermans

Lilie Timmermans
Lili Timmermans

is begeleidingskundige en voert de Praktijk aan zee in coaching en supervisie. Zij schreef twee haiku’s na het volgen van een training Levenskunst aan de hand van de speelse dialoogvormen Mens, ken je zelf.

O, lichtvoetigheid ondraaglijke geremdheid dans een cantate.
Lucht, lichtheid, vrolijk slepend donkere stilte
sprankelend gezang.


drs. Maria Bartels (1961)

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Maria Bartels
Maria Bartels

combineert haar specialisatie in de neoplatoonse filosofie en esthetica van de Renaissance met internationale ervaring, op gebied van culturele uitwisseling, coaching en training, in ‘Phaidros’, of hoe de ziel weer vleugels krijgt, haar filosofische praktijk voor inspiratie, dialoog en ontmoeting.
Op kunstzinnige wijze probeert zij filosofie in de oorspronkelijke betekenis van ‘liefde voor wijsheid’ weer met het leven te verbinden, zowel het individuele privéleven als het maatschappelijke leven. Het mens-zijn in al zijn onmetelijke dimensies en verschijningsvormen blijft zowel uitgangspunt als doel, evenals de belangrijkste basis voor verwondering, reflectie en ontmoeting.
Er verschenen twee publicaties van haar bij de Ita Wegmanstichting (tegenwoordig Arta-Lievegoedgroep) Zijn in ontmoeting (2000) en Zin in kwaliteit (2005).


Nanda van Bodegraven

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Nanda van Bodegraven
Nanda van Bodegraven

filosofeert sinds 1999 met kinderen en werkt ook sinds 1999 als assessor, acteur en communicatie adviseur en sinds enkele jaren als ontwikkelaar van assessmentgames.
Zij schreef verschillende boeken en vele artikelen over filosoferen met kinderen, waaronder ‘Wortels en vleugels, kinderen onderzoeken bestaansvragen’, en ‘Spelenderwijs filosoferen met kinderen’.
Spelvormen combineren met filosofisch en persoonlijk onderzoek is een rode draad in al haar bezigheden.[/toggle]


L. Paulien van Tienhoven

kunstzinnig therapeute en beeldend kunstenares – schreef na de bijeenkomst rond de speeltafel Wat is de kwestie? – Wat is de questie!:

Je doet iets bijzonders. Ik voel vreugdevolle bereidheid het spel verder vorm te geven en het de wereld in te brengen. Dat beleefde ik vooral dit keer aan de ontmoeting tussen zo verschillende therapeuten, daar kan iets heel moois uit groeien.


Paula Vermeeren (1961)

Paula Vermeeren
Paula Vermeeren

heeft een achtergrond in de psychiatrie en een jarenlange ervaring in het coachen van mensen met heel verschillenden problematiek. Paula draagt eraan bij dat mensen gezelligheid, plezier, uitdaging en ontspanning ervaren, “…dat volwassen weer kind mogen zijn”.
Ik maakte kennis met de spelvormen van Heidi en heb de waarde van haar filosofische spelworkshops zelf ervaren. In haar workshops met het Heldenspel: speel je zelf! schreef ik heldendicht en verwoorde daarin hoe ik op mijn missie blijf vertrouwen:

landen op het moment dat het goed voelt, dat het klopt. Het loopt anders dan je denkt dat het is, laat je verrassen Sta open, kijk om je heen met een brede blik en voel!! Er is meer mogelijk dan ik kan bedenken. Handel in het moment.[/toggle]

mr. Yvonne Liew-On (1966) … over Yvonne Liew-On 

dr. ds. Wim J. Lamfers (1951) … over Wim Lamfers


Vertakkende kring

Alexandra van Dapperen, Bram MoerlandBries Heijnen, Ellen Janse, drs. Jacolien Lambregtse, Jan Swaan, Johan Brugman, Just en Patrice, Laszlo Zsolnai, Marianne Banning, Marijke de Kok, drs. Marja M.T. Hendriksen – ‘Advies Bemiddeling Coaching’, Marjo Hermens, Norwin Roberto, drs. Quintra Rijnders R.A., dr. René Brohm, Rianne Wolberink, ds. Rien Brouwer, Victor Dobbin CB MBE MA MTh PhD DD, mr. drs. Vinod Bhagwandin, drs. Willem Voois, prof. dr. Wim Couwenberg


Waar het levenswater van de vriend is,
daar is geen ziekte meer.
In de rozentuin waar je een bent met de vriend
daar zijn geen doornen meer.
Er is – naar men zegt- een venster
van hart tot hart…

Djalal al-Din Roemi, Perzisch mysticus en filosoof (1207-1273)
Scroll naar boven