Roerige nieuwsbrief

10 mei 2015

Maart roert zijn staart!


 “Maart roert zijn staart april doet wat hij wil en mei doet er ook nog wat bij.”

De naam ‘Maart’ verwijst naar de Romeinse Oorlogsgod ‘Mars’. Op oude Juliaanse Kalender viel Nieuwjaarsdag op 25 Maart. Later, volgens de Gregoriaanse Kalender, werd het begin van het nieuwe jaar verschoven naar Januari. Deze naam verwijst naar de Romeinse god Janus, de god met het dubbele gezicht – voor en achteruit kijkend – die op deuren en stadspoorten staat afgebeeld en zo een overgang of doorgang markeert.

 


Roerige tijden…

We leven in roerige tijden. Buiten kondigt zich de lente aan met regens en stormen, sneeuw en hagel. Elk jaar het wonder: na weken van donkerte en kou gaan de dagen lengen. De zon wordt warmer het groen ontspruit. Binnen voelen we het spel der elementen: blij zien we uit naar het komende licht, de lichte sfeer van zomerwarmte. Daarop te kunnen vertrouwen maakt ook het staartje winter in maart of april nog draaglijk. Het leven samen met de natuurlijke processen beweegt zich cyclisch, in oneindige herhaling. We genieten van het elementaire geluk van eerste sneeuwklokjes en krokusjes, voelen ons gedragen op het ritme van de jaargetijden.

De roerige tijden op het wereldtoneel verdwijnen niet met de lentezon helaas; ze zijn lastiger te dragen voor de gevoelige ziel. We lijken niet echt te leren van de geschiedenis en vallen steeds terug in barbaarse gewoonten van oog om oog, tand om tand.

De filosoof Kant was ervan overtuigd dat we door de ontwikkeling van onze rationele vermogens ook maatschappelijke welstand zouden kunnen bereiken. In die vrolijke gedachte van vooruitgang willen wij, als kinderen van de Verlichting, nog steeds graag geloven.
Hier tegenover staat de idee van ‘de edele wilde’ die aan de filosoof Rousseau wordt toegeschreven. Hoe meer beschaving hoe verder we van een natuurlijk leven in elementair geluk afdwalen…. De mogelijkheid van een ‘primitieve’ natuurlijke en gelukkige staat van zijn klinkt ook aanlokkelijk en troostrijk!

Heeft één van beide filosofen gelijk? Lees meer …

Relationeel gezien zijn er eigenlijk steeds drie vormen van handelen: daden van liefde en compassie; daden van haat en agressie; en de vele tinten grijs van onverschilligheid daartussen.
Filosofisch gezien zijn er daarom steeds twee opties: de grijze middenweg van onverschillige verstandigheid of de wijze middenweg van ethisch handelen. Dat betekent niet automatisch moreel goed gedrag. Verschil willen maken begint met het streven naar bewustzijn hoe we met ons handelen hoe dan ook kleur geven aan relationeel, gedeeld leven: we hebben allemaal een hart dat bloeden kan, we ademen dezelfde lucht. Zo kunnen we steeds kiezen tussen een weg van liefde, door ons allen als kinderen van moeder aarde goeds te gunnen, of door afgunst, hebzucht en agressie een weg van haat te bewandelen.

De dialogische spelvormen van Mens, ken je zelf en de speelse dialoogvormen van Wat is de kwestie? – Wat is de questie! laten je spelen met de symboliek van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur en van het vijfde element ether.…


Agenda

logomenskenjezelf

Filosofisch Café: filosofisch consult & zinvolle kringgesprekken...

 • De eerste vrijdag van de maand tot de zomer van 2016
  –1 april: humor!
  – 6 mei: religie: Bindmiddel of splijtzwam?
  – 4 juni: Volg je je hoofd of je hart?
 • Bij vooraanmelding van 15.00 tot 16.00: filosofisch consult over een persoonlijke vraag; op aanvraag: heidi@thymia.nl
 • van 16.00 tot 18.00 uur: dialoog over het thema.
 • In de bibliotheek van Weesp.
 • Vrije inloop!

Lunch pensant aan de hand van het Pythiaspel

 • Thema: Doe een worp over een kwestie! En leer de tekenen te duiden…
 • Vrijdag 11 maart van 12.30 tot 16.30 uur
 • Kosten lunch, koffie, thee e.d.: € 55,=
 • In een kleine kring op locatie: informatie en inschrijving heidi@thymia.nl

Lancering van het wijsheidsweb rond de game for wisdom!

 • Kern en kringen Quest for wisdom!
 • Vrijdag 20 mei 2016 van 13.00 tot 16.30 uur
 • Op locatie met luchtige, stromende, dragend-vertakkende en vurig-actieve kringen: geef je op! heidi@thymia.nl

Masterclasses Spel & Dialoog aan de hand van het moederspel en de vaderdialoogtafel

 • Thema: zich bekwamen in het begeleiden van Spel & Dialoog in kleine kring vanuit een ludische levenskunst
 • op locatie in een kleine groep tot max.8 deelnemers
 • Kosten: per dagdeel inclusief lunch € 100,–
 • Voor particulieren inclusief BTW
 • Voor zzp-ers en zakelijke deelname exclusief BTW
 • Deelname op basis van een individuele intake: heidi@thymia.nl

Huiskamer workshops aan de hand van een spel- of dialoogvorm

 • Op locatie aan de hand van een spel- of dialoogvorm naar keuze
 • Richtlijn: tussen 4 en 6 personen € 250,= Meerprijs per persoon per dagdeel € 50,=
 • Informeer naar mogelijkheden: heidi@thymia.nl

Zie: de complete agenda


Nieuw(s) van de Speeltafel

Quest for wisdom als concept voor begeleiding: work in progress!

In De Bibliotheek van Weesp vond op 12 februari jl. de presentatie plaats van de game for wisdom met een workshop voor het zich ontwikkelende concept voor begeleiding door spel & dialoog. Johann Gomes, betrokken bij de spelontwikkeling sinds 2007, en Miny Verberne – van Inzicht-uitzicht.nl en medeontwikkelaar van de workshop ‘Demasqué’ voor de beroepsgroep van facilitators – vormen samen met Heidi Muijen de kern van deze onderneming.

De middag startte informeel rond de broodjestafel, rijk en sfeervol verzorgd door Marie Baijs. Daarna rond de digitale speeltafel en in een world café setting. Er waren 20 belangstellenden die zowel feedback gaven op de game als op het spelconcept eromheen. Zo hebben zich een luchtige, stromende, dragend-vertakkende en vurig-actieve kring gevormd. De luchtige kring kent leden die hun betrokkenheid luchtig houden: tijdens een concrete ontmoeting zoals deze presentatie. De stromende kring kent leden die op wisselende manieren mee blijven stromen met de verdere ontwikkeling van het spel en het concept voor begeleiding. De dragend-vertakkende kring kent leden die het spel helpen verder te ontwikkelen, mede in de eigen werkkring en met eigen netwerken. De vurig-actieve kring kent leden, die op eigen wijze actief helpen bouwen aan het concept, bijvoorbeeld door de muziek te ontwikkelen die we aan het spel willen toevoegen.

Mocht je je willen aansluiten bij één van deze kringen om het (spel)concept verder uit te bouwen, meld je aan: Heidi@thymia.nl


Van 2006 – 2016 – naar een globale toekomst met interculturele levenskunst!

In het komende jaar gaat het er vooral om de game for wisdom uit te bouwen tot een wijsheidsweb, waarin muzikale, verhalende en rituele vormen van levenskunst de spel- en dialoogvormen verrijken. Dit concept heet Quest for Wisdom: vooralsnog een digitale ruimte waar kern en kringen en klanten elkaar ontmoeten. Het ontwikkelde materiaal en de dienstverlening eromheen — de  game en de muziek, de verhalen en rituelen, de dialoog- en spelvormen – zijn in combinaties van digitale en persoonlijke begeleiding, masterclasses en leiderschapsprogramma’s, en andere vormen van levenskunst af te nemen. Op korte termijn zal het wijsheidsweb naast persoonlijke en professionele vormen van begeleiding zich vooral richten op team- en leiderschapsontwikkeling en train-de-trainers-activiteiten.

Het lange termijn perspectief is een fysieke scholings- en ontmoetingsruimte, een (culinair, wellness, speel- en verhalen-) cultuurhuis, waarin het goede – (op-)voedende vormen van interculturele levenskunst – uit Oost en West, Noord en Zuid met elkaar gedeeld wordt. Hoe divers deze dienstverlening ogenschijnlijk is, in de kern gaat het om menswording en gemeenschapsvorming met het oog op een kosmopolitische, globale samenleving!

Heidi Muijen blikt terug: Tien jaar Thymia Spel- en Dialoogvormen: tijd voor een nieuwe generatie spel&dialoog kleinkinderen!

“Winter 2006 vonkte het idee van een filosofisch bordspel door mijn geest. De  training die als aanjager had gefungeerd, ging niet door, maar het idee liet mij niet los! Dat leidde in de afgelopen tien jaar met bezieling en bevlogenheid, in wisselende kernen en kringen van betrokken mensen, tot het moederspel Mens, ken je zelf! en de vaderdialoogtafel: Wat is de kwestie? Wat is de questie!
Mijn blijvende drijvende en ondersteunende kracht in deze tien jaar was Joke Koppius, die als de beste vroedvrouw met raad en daad de twaalf spel- en dialoogkinderen hielp geboren te laten worden. Deze twaalf spel- en dialoogvormen zijn steeds rond een thema gecentreerd, dat speels en dialogisch wordt aangesneden: de weg van de held, het voeren van een morele dialoog, het ontwikkelen van je levensfilosofie, het volgen van je droomwens, een kringgesprek voor zinvolle ontmoetingen, spelen met sociale maskers ….”

Kringen en kernen

“Hoewel het gezin zo compleet leek, krijgt het Thymia spel&dialoog concept, zoals het met kinderen pleegt te gaan, ook zelf kinderen. Het eerst kleinkind ziet nu na tien jaar spelen en dialogeren het licht: game for wisdom in een digitale vorm! It takes a whole village to raise a child, zo luidt een wijs woord dat Thymia zich ter harte neemt. Ik voel me rijk met mijn twee ondernemende vrienden een kern te vormen dit spel tot wasdom te brengen en een goede plaats in de wereld te gaan geven!”

Lees meer over het Interculturele Rad voor Levenskunst …


Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en… het vijfde element, de quinta essencia:
Hoor de Quintessence in het gedicht “Phoenix” van dichter, literair commentator en vertaler Hendrik Marsman (1899-1940)

Vlam in mij, laai weer op;

 hart in mij, heb geduld,

 verdubbel het vertrouwen –

 vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen

 de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;

 o, wiek nu op uit de verbrande takken

 en laat den moed en uwe vaart niet zakken;

 het nest is goed, maar het heelal is ruimer.

 


Een nieuwsbrief van

Download het overzicht van alle Thymia spel- en dialoogvormen met korte informatie per spel- en dialoogvorm, inclusief ISBN-nummers.

Scroll naar boven