Visie en missie van Thymia

Elke levensvorm bestaat dankzij wederkerigheid in uitwisseling van elementaire bouwstenen van het bestaan:

workshop
workshop

Bomen, dieren, planten en bergen, mensen en goden: we staan in wisselwerking met elkaar en met de elementen aarde, water, lucht, vuur en ether.
Wederzijds afhankelijk van elkaar voegen we waarde toe aan het leven.

Elk leven – op weg naar de eigen bestemming – draagt een waarde in zich voor het grote geheel …

Vitale relaties zijn gebaseerd op wederkerige uitwisseling. Zo vormen zich (ecologische, economische, sociale, morele, geestelijke) systemen.
Wanneer gelijkwaardigheid en wederkerigheid in uitwisseling uit balans raken, ontstaan ziekmakende processen en structuren, zoals ziekte, uitbuiting, geestelijk en moreel verval …

Levenskunst is de kunst de eigen bestemming te vinden, expressie te geven aan zin in leven, aan schoonheid en betekenisvolle relaties.

Levenskunst draagt daarmee bij aan de versterking van relaties, de bevordering van de (gelijk)waardigheid en de ontwikkeling van levensvormen en relationele systemen. Daarmee wordt de kosmos waardiger, rijker en schoner.

In de natuur buiten en binnen in ons geeft het spel der elementen een basis voor elkaar versterkende ontwikkelingsprocessen.

Elk leven op weg naar de eigen bestemming …

maakt de kosmos rijker en schoner

het geheim van de quintessence
het geheim van de quintessence

Thymia 

richt zich op:

een levenskunstige ontwikkeling met
hoofd en hart – hand en oog

  • persoonlijke groei, professionele en teamontwikkeling
  • humanisering van organisaties
  • een mondiale samenleving, gedragen door locale kringen van bekommernis, culturele en etnische diversiteit, levensbeschouwelijke en religieuze tolerantie.

Lees over Vruchten van speeldagen


 koersbepaling door levenskunst

door zinvolle ontmoetingen

van ingeving naar zingeving

van verbeelding naar visie

van drijfveer naar veerkracht


Van de ziel zul je de grenzen op je speurtocht niet vinden, al bewandel je elke weg

Herakleitos, Grieks natuurfilosoof (500 vC)
Scroll naar boven