Portfolio van Thymia en Heidi Muijen

boekenspelvormen en dialoogvormen – muziek – consultenseminars en workshops – pensantsvruchten van samenwerking 


Geef verbeelding de ruimte voor meer kleur in het leven


Boek: ‘Iets’ maken

beeldend werken nader bekeken

Heidi Muijen en Louis van Marissing

'Iets' maken door Heidi Muijen en Louis van Marissing
‘Iets’ maken door Heidi Muijen en Louis van Marissing

Dit boek verscheen ter gelegenheid van het lustrum van de beroepsvereniging voor Beeldende Therapie op 25 november 2011 (Uitgeverij Garant, ISBN 978-90-441-2857-4). Het boek beschrijft de dynamiek van het beeldend proces op een onderzoekende wijze. In dit essay staat de vraag centraal: “Wat gebeurt er als iemand de handen in de klei steekt en ‘iets’ maakt?” De lezer krijgt door verschillende invalshoeken inkijkjes in de dynamiek van het beeldend proces. Onder meer door een serie foto’s over het maken van ‘iets’ door het tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetseren. De vraag wordt fenomenologisch onderzocht en in een impressionistische, soms poëtische stijl beschreven. Met aandacht voor het subtiele samenspel van handen, ogen en brein. Hoe vanuit dat samenspel betekenisgeving tot stand komt. Hoe daarin culturele beelden, verhalen en mythen een rol spelen.

 • wat er gebeurt in en achter de hand, die beeldend werkt
 • het bijzondere moment, als er iets ontstaat en het beeldend materiaal opeens wezenlijk verandert.
 • hoe zin en betekenis vanuit bewegende handen en in interactie met het brein tot vorm komt
 • het gegeven dat zin- en betekenisgeving gerelateerd zijn aan contexten en een contextspecifieke wijze van communiceren: is het beeldend werkstuk tot stand gekomen in een therapiecontext of als kunstwerk door een beeldend kunstenaar?

De schrijvers hebben woorden gevonden voor een dynamisch proces, dat zich meestal stilzwijgend voltrekt. Zij ontlenen hun kennis aan jarenlange ervaring met beeldende therapie en onderwijs. Het essay is aan te bevelen voor eenieder, die als student, professional of geïnteresseerde meer wil weten, wat er gebeurt tijdens het maken van iets.

Verkrijgbaar via de QFWF webshop voor € 30,= bij u thuis.

Metafoor tussen magie en methode
Metafoor tussen magie en methode

Boek: Metafoor tussen magie en methode

Narratief leren in organisaties en therapie

Heidi Muijen onderzoekt in dit boek ludieke bedrijfstrainingen en creatieve therapie als narratieve praktijken. Vanuit de dialoog als levensgrondhouding en als ruimte van ontmoeting kunnen dergelijke praktijken in organisatie-contexten meer dan alleen instrumenteel worden ingezet, in dienst van humaniserende waarden. Uitgegeven door Kok Agora te Kampen, 2001. Proefschrift Universiteit Maastricht

Verkrijgbaar via

de QFWF webshop

  voor € 30,= bij u thuis.


Morele verbeeldingskracht in reflectie

Hoofdstuk uit Zelfreflectie in het hoger onderwijs (2017)
Morele verbeeldingskracht in reflectie

Deze tekst is een met afbeeldingen verrijkte versie van een hoofdstuk met gelijknamige titel uit het boek — Zelfreflectie in het hoger onderwijs — dat onder redactie van Frans Meijers & Kariene Mittendorff in 2017 (pp.109-145) bij uitgeverij Garant is verschenen.

Samenvatting

In deze bijdrage wordt reflectie als een onderzoekend leerproces, vergelijkbaar met andere cyclische processen (empirische — en regulatieve cyclus, leercirkel van Kolb) opgevat, waarbij de verbeeldingskracht een centrale rol heeft. Dit is aan de hand van voorbeelden en literatuur uitgelegd en metaforisch aangeduid als een in principe oneindig proces van betekenisgeving (de lemniscaat als symbool). Dit proces vraagt een onderzoekende grondhouding (het oog als symbool); is intrinsiek moreel van aard door de menselijke kwetsbaarheid (het hart als symbool); en dialogisch vanuit relationele afstemming (de spiraal als symbool); teneinde processen van empowerment en emancipatie (de hand als symbool) te stimuleren.
De voorbeelden uit de praktijk zijn ontleend aan een onderwijspraktijk op masterniveau. De aanbeveling luidt dat bij de vormgeving van reflectie in onderwijscontexten rekening dient te worden gehouden met de geschetste gelaagde en dialogische aard van reflectie als een onderzoekend leerproces. Zo is er aandacht nodig voor de verankering van morele noties in de (cultuur)geschiedenis en in de ‘mores’ van groepen in sociale praktijken. Dit vraagt zowel van binnenuit en individueel de verbeelding aan te spreken als een dialoog te voeren in een leergroep. Het aanspreken van de morele verbeeldingskracht in reflectie draagt ertoe bij inzicht te verkrijgen in de wijze waarop normatieve overtuigingen doorwerken in actuele werk- en leersituaties, èn hoe daarin reflectieve handelingsruimte te genereren.


Mens, ken je zelf en Wat is de kwestie? – Wat is de questie!

Spelvormen en dialoogvormen 

Thymia heeft spelvormen Mens, ken je zelf en dialoogvormen Wat is de kwestie? – Wat is de questie! ontwikkeld, die in combinatie met het digitale spel Game for wisdom en creatieve werkvormen worden ingezet. De spel- en dialoogvormen zijn ontwikkeld vanuit de filosofie van de levenskunst en kunnen zowel in kleine groepen als met grotere teams gespeeld worden.

Ludische levenskunst ter ontwikkeling van het innerlijk kompas en voor alchemie van samenwerking.


Wijsheidsweb: Quest for wisdom en digitaal game

Dromen en verbeeldingskracht zijn diepe bronnen in ieder mens, die in onze prestatiemaatschappij veelal stiefmoederlijk bedeeld worden. Droomwensen en de alchemie van samenwerking zijn grote krachten waaruit het nieuwe kan ontstaan: zo is in 2016 het initiatief van het bouwen van een stichting rond de verdere ontwikkeling van de spel-& dialoogvormen opgericht vanuit een gedeelde liefde voor levenskunst en rituelen, spel en verhalen, èn de dialoog tussen culturen: de Quest for wisdom foundation.
Als eerste smeedwerk zijn wijsheidstradities uit de vier windstreken en mythische wijsheid over de reis van de held samengevlecht in een derde digitale generatie van de Thymia spel- en dialoogvormen. Op 12 februari 2016 zag het eerste kleinkind, het digitale spel: quest for wisdom het licht. Passend in de missie van de stichting Quest for wisdom interculturele levenskunst te bevorderen door middel van ontmoetingsdagen en educatief materiaal. 

Op 22 december 2016 in het Lichthuis in Weesp worden verdere plannen van de Quest for wisdom foundation met betrokkenen gedeeld tijdens een Quest-for-wisdom-foundation-ontmoetingsdag-interculturele-levenskunst-22-12-2016


Wijsheidspel: zinvolle ontmoetingen!

is een kaartspel met wijsheidsspreuken en dialoogregels voor kringgesprekken en zinvolle ontmoetingen. Het is op maat gemaakt voor de beroepsgroep facilitators en voor een vakbond. Het spel heeft tot doel deelnemers aan een conferentie door een inspirerende aftrap in een actieve modus te brengen.

Wijsheidsspel: zinvolle ontmoetingen!
Wijsheidsspel: zinvolle ontmoetingen!

ISBN: 978-94-92127-04-4 — Wijsheidspel: zinvolle ontmoetingen!

 • Kaartspel met wijsheidsspreuken en dialoogregels voor kringgesprekken en zinvolle ontmoetingen.
 • Duur: ½ dagdeel, met een veelvoud aan spellen geschikt tot meer dan 100 spelers.

Een spelvorm — voor ontmoeting en dialoog, voor vraagverheldering en reflectie op waarden, voor planvorming en uitvoering — is een creatieve manier om mensen en organiseren op elkaar af te stemmen.

Laat ook een spel- of dialoogvorm op maat maken met eigen logo: voor deelnemers aan een congres of reünie, voor een team of bedrijf, organisatie of club.
Spel en dialoog voegen waarde toe aan leven en werk!


CD Droomreizen en Heldendromen

Stichting Culturele Droomwevers en Thymia

CD Droomreizen en Heldendromen
CD Droomreizen en Heldendromen

De CD maakt onderdeel uit van een aantal spelvormen van Mens, ken je zelf, onder meer het Heldenspel: speel je zelf! De liederen op de CD maken het mogelijk de spelthema’s zoals levensgeluk en tegenslag, vertrouwen en de reis naar binnen, muzikaal te introduceren.
Filosofen, componisten en zangers ontmoeten elkaar op deze CD – vol met levenskunst – die zich muzikaal uit in 22 gezongen wijsheden. Hoogtepunten uit de tradities van de Grieken en de Chinezen klinken op zo’n manier, dat de luisteraar meegenomen en erdoor bevlogen wordt. Ruimte voor onze dromen ontstaat in combinatie met ontspanning via een muzikale wereldreis: van klassiek tot rock, van pop tot jazz, van orkestbegeleiding tot en met a capella.

Anne Garretsen zingt live een lied van de CD
Anne Garretsen zingt live een lied van de CD

De afwisseling van mythische verhalen, filosofische perspectieven en de muzikaal vertolkte wijsheidsspreuken versterken de inleving in de spelthema’s. Bijvoorbeeld in een spelworkshop aan de hand van het Heldenspel kiezen spelers een voorwerp, zoals een ketting, een pierrot, een zilveren hart, een houten paardje, een schildpad… , uit de heldenkoffer die voor hen een droom over het leven symboliseert.

Vanuit de filosofie van de levenskunst is staat daarbij het thema vertrouwen op het spel: wat betekent de droom voor hen en in hoeverre vertrouwen spelers in de kracht van hun dromen?
Dit thema kan met de liederen nr. 1 en 15 van de CD worden ingeluid:
Vertrouwen in jezelf is de essentie van HeldendomRalph Waldo Emerson
Ga met vertrouwen in de richting van je dromen …Henry David Thoreau
Maar ook buiten het spelen van de spelvormen heeft het beluisteren van de CD een levenskunstige werking. Lied nr. 6 Een stortbui is altijd snel voorbij vertolkt een levenswijsheid van Lao Zi.

Verkrijgbaar via hetde QFWF webshop voor € 12,50 bij u thuis


Filosofische en muzikale dromen….

een filosofische ABC-serie gericht op kinderen

Stichting Culturele Droomwevers en Thymia

werken samen aan het Filosofie ABC project. Dit project heeft als doel dat kinderen waarden ontwikkelen en leren om meningen van anderen te respecteren. Lees verder voor meer informatie

Heidi is een bron van advies, inspiratie en energie. Op weg naar dit multidisciplinaire eindproduct heeft Heidi onvermoeibaar suggesties ter verbetering gedaan aan de concepten, actief deelgenomen aan het kiezen van kunstwerken, muziek en vormgeving.
Ze doet ook mee bij het zoeken naar sponsors, uitgevers en scholen, die zich bij het project willen aansluiten. Het is de bedoeling dat Heidi als redacteur van de serie de laatste hand zal leggen door het schrijven van het voorwoord van de eerste 2 ABC boeken.


creatieve coaching
creatieve coaching

Consulten en individuele begeleiding


Groepsbegeleiding en leergangen

Voor diverse groepen heeft Thymia programma’s en leergangen ontwikkeld en uitgevoerd. Onder meer aan de hand van het levenskunstspel


doedenksalon
doedenksalon

Doedenksalon

Thymia heeft met samenwerkende partners een programma ontwikkeld met interactieve seminars voor levenskunst in organisaties.
De seminars staan in het teken van levenskunstig thema’s, zoals:

 • Veranderen en verankeren,
 • Het goede leven in organisaties,
 • Alchemie van samenwerking.

filosofische levenskunst en kunstzinnige dialogen


Dialoog- en spelvormen: de school als morele leergemeenschap

De onderwijssector staat onder vuur. Om kwaliteit te waarborgen is de gebruikelijke reflex te komen tot meer regelgeving en protocollen. Het gevolg daarvan is een toename van de systeemdruk en die gaat vaak ten koste van kwaliteitsborging die aansluit bij professionele waarden en bij de ‘school als morele leergemeenschap’.

1 maart 2012 in Leiden – in het bestuursgebouw van het Da Vinci College


Speelse dialogen

Onder meer in het kader van de Maand van de Filosofie

beelden dialoog
beelden dialoog
 • Speelse dialoog over de natuurlijke èn technische inborst van de mens, thema van de Maand van de Filosofie 2014
 • In ieder van ons zit een held, spreek hem aan en hij treedt naar buiten. Lancering 2e druk van het Heldenspel: speel je zelf! met CD Droomreizen en Heldendromen, 2013
 • Schuld & Boete, speelse dialoog over het thema van de Maand van de Filosofie 2013
 • Filosofische beeldendialoog over de ziel, thema van de Maand van de Filosofie 2012


Lunch pensant, diner pensant, tapas pensant…

zakelijke lunches en sfeervolle gesprekken met een thema

met Heidi Muijen en Marie Bays

Marie Bays verzorgt met gevoel voor schoonheid en sfeer een etentjes met inzicht en uitzicht. Het prachtige uitzicht op de vallei van Ede inspireert tot gesprek en verruimt het inzicht! In de woorden van Marie “Zo vallen tijdens het gezamenlijk eten binnen en buiten samen.”


Artikelen

 • Levenskunst in organisaties: een artikelentrits – samen met Rene Brohm – over het belang levenskunst in organisaties – een richting hoe dit vorm te geven, aan de hand van een dansmetafoor, verschenen in het tijdschrift Filosofie
 • artikelen over een ludische begeleidingskunst, het belang van creativiteit in samenwerking en de ontwikkeling van het innerlijke kompas, een metafoor uit de antieke levenskunst: verschenen in tijdschrift voor Creatieve Therapie, Supervisie en Coaching, en Tijdschrift voor Begeleidingskunde
 • artikelenreeks over Levenskunst en Levensgeluk: over het belang van de ontwikkeling van een ethisch-politiek bewustzijn…verschenen in het e-tijdschrift Civis Mundi
 • te bestellen: Een overdruk van een artikel voor € 5,= bij u thuis. Tevens zijn artikelen zijn te downloaden als pdf

Vruchten van samenwerking

Wijsheidspel: zinvolle ontmoetingen
Wijsheidspel: zinvolle ontmoetingen
 • Heidi Muijen richtte in 2016 de stichting Quest for wisdom foundation op. De game Quest for wisdom is ontwikkeld op het ontwerp van het Rad van interculturele levenskunst. Deze vormt de basisfilosofie die in een breder netwerk verder ontwikkeld wordt met betrokkenen van de Quest for wisdom foundation (QFWF). De levende ontmoetingen van dit groeiende interculturele en internationale netwerk vormt Quest 3 van QFWF. Joke Koppius en Heidi Muijen hebben samen Quest 1 aangeslingerd en vormen de hoofdredactie van een groeiend archief en forum van interculturele levenskunst: het Wijsheidsweb!  
 • digitale game Quest for wisdom – is met Johann Gomes en Miny Verberne ontwikkeld onder auspicien van de QFWF en vormt deel van Quest 2 van de stichting Quest for wisdom foundation. De door Heidi Muijen met het netwerk rond Thymia in haar filosofische praktijkvoering ontwikkelde spel en dialoogvormen zijn eveneens sinds 2019 als Quest 2 opgenomen.
 • samenwerking met professor Laszlo Zsolnai leidde tot een partnership met het Spes Instituut, een Europese netwerk van organisaties en individuele leden, dat door middel van onderzoek en symposia, studies en publicaties wil bijdragen aan de integratie van ethische en spirituele waarden in economie en sociale praktijken.
 • spelvorm – Wijsheidspel: zinvolle ontmoetingen is een kaartspel voor zinvolle ontmoetingen, dat op maat is gemaakt voor de conferentie van de IAF beroepsgroep facilitators 2014.
 • artikelen tritslevenskunst in organisaties met René Brohm
 • boek – ‘begeleidingskundig onderzoek’ met Michiel de Ronde, Jacolien Lambregtse, René Brohm en Marianne Banning
 • spel- en dialoog – de dialogische spelvormen Mens, ken je zelf en de speelse dialoogvormen Wat is de kwestie – wat is de questie! zijn verrijkt en verfijnd door vele try outs, workshops, feedback en adviezen van betrokkenen van kern en kring.
 • workshop –  Démasqué: hoe drukt u zich uit? met Miny Verberne.
  Een rijke mix van metaforen, dialoog en spel, ontworpen voor de conferentie Koningswijsheid en narrenstreken van de beroepsgroep facilitators IAF 2014.
  Doel is het faciliteren van een onderzoekend spel naar de sociale maskers, waarmee mensen interacteren.
 • Interculturele programma’s met het QFWF netwerk rond de jaarlijkse Ontmoetingsdag: sinds 2016!

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Confucius, Chinees filosoof (500 vC)
Scroll naar boven