FAQ: vragen aan Heidi Muijen

huiskamerworkshop
huiskamerworkshop

Laat dus het hoogste goed daarheen opklimmen waar vandaan het door geen enkel geweld naar beneden wordt gehaald…
Uit: Het gelukkige leven – Seneca, Romeins filosoof en staatsman, Ca 400 vC


Het kiezen van spellen en workshops

Het is me niet echt duidelijk wanneer ik zou moeten kiezen voor een spelvorm en wanneer een dialoogvorm voor mij het meest geschikt is. Ik zie door de bomen het bos niet echt… Graag een toelichting.

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Beide vormen zijn inderdaad verwant en vormen de familie Spel en Dialoog!
Er zijn echter ook verschillen: de spelvormen zijn kinderen van het moederspel Mens, ken je zelf en de dialoogvormen zijn kinderen van de vader, de beeldendialoogtafel Wat is de kwestie? – Wat is de questie! 

In de verschillende spelvormen van Mens, ken je zelf word je als speler tot een levenskunstige reis uitgenodigd. In de complexe spelvormen van het Droomspel: doe je droomwens! en het Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas! reis je over het grote moederbord met zes spelronden gewijd aan verschillende levensthema’s – eigenheid, vorming, voor- en tegenspoed, beproevingen en ontmoetingen op de levensreis, het vinden van je bestemming.
De kleinere spelvormen tellen twee tot vijf spelronden met kleinere speelvelden die afgeleid zijn van het grote moederspeelbord.

De dialoogvormen Wat is de kwestie? – Wat is de questie! nodigen uit op een onderzoeksreis naar de betekenis van kwesties die spelers inbrengen. Rondom de beeldendialoogtafel ga je in vier dialoogronden van buiten naar binnen, naar de kern van de kwestie. Deelnemers kunnen zowel een eigen kwestie inbrengen als vanuit de eigen geraaktheid een gemeenschappelijke kwestie helpen onderzoeken.
Een bijzondere vorm is de morele dialoog, waarin deelnemers morele aspecten van een kwestie onderzoeken, geholpen door vier kaartensets en kleinere dialoogvelden van het Existentiespel: volg je weg!
De levensreis zelf vormt dè questie van alle kwesties. Deze staat centraal in het dialoogspel, het Questiespel: de queeste in het labyrint!
De kleinste dialoogvorm, het Quintessencespel: de vijf elementen!, is een set met wijsheidskaarten die zinvolle ontmoetingen kunnen ondersteunen aan de hand van drie vormen van kringgesprekken: 1. Kwintetten, 2. Kairos wikt en weegt…, 3. Bij Hermes!

Wanneer het woud van spel en dialoog je nog niet geheel duidelijk is daar een eigen weg in te vinden, bel of mail gerust voor verdere afstemming of een advies![/toggle]


Er is zoveel keuze dat ik niet direct zie wat me te wachten staat. Kan ik over de aanpak een lezing bijwonen en zo ja wat kost dat?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]De spel- en dialoogvormen zijn ontstaan uit workshops, cursussen, gastlessen en trainingen over de filosofie van de levenskunst in combinatie met creatieve werkvormen en reflectieoefeningen die verbeelding en denkkracht aanspreken. Over de filosofie achter het spel en de toepassing van het spel heb ik artikelen geschreven. Die geven een indruk. Graag kom ik gericht op je interesse, vragen of behoefte een presentatie, workshop of lezing geven![/toggle]


Ik zie dat ik sommige spellen alleen na een workshop kan aanschaffen. Waarom is dat?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]De uitgebreidere spel- en dialoogvormen vragen meer voorbereiding en begeleidingskunst hoe je de symboliek van het spelmateriaal, de mythologische thema’s en de filosofische levenskunst kunt samenvoegen in het spelproces. Wil je dus zelf met deze spel- en dialoogvormen aan de slag kunnen, is het nodig eerst minstens één keer in de rol van speler deel te nemen. [/toggle]


Ik ben op zoek naar leuke materialen om met kinderen en adolescenten te werken. Ik werk al enige jaren met verschillende methoden om hen te helpen en zou graag iets nieuws toe willen voegen aan mijn inventaris. Is het heldenspel ook geschikt voor kinderen en jongeren? Is het individueel te gebruiken of in groepen?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Hoewel de spel- en dialoogvormen vooral op volwassenen zijn gericht, zijn enkele spelvormen – zeker het Heldenspel – ook voor adolescenten en kinderen te gebruiken, wellicht met een kleine aanpassing van het bestaande materiaal. Bijvoorbeeld tekst (op de kaarten en ander spelmateriaal) weglaten en vanuit de beelden kinderen meenemen in de gebruikte symboliek in het spel. In het Heldenspel gaat het bijvoorbeeld om de vier krachtsymbolen: het hart, het oog, de hand en de spiraal, de symboliek van de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur) en de wereld sprookjes, mythen en heldenverhalen. Deze symboliek laten aanspreken vraagt, in vergelijking met volwassenen, minder input van de spelbegeleider. Wel is het goed de opgeroepen verbeelding en de ‘als-of’werkelijkheid weer te kanaliseren naar hier en nu, en binnen de begeleidingsrelatie de opgeroepen beelden en verhalen te gebruiken voor het doel, waar de behandeling of begeleiding op gericht is.
Eigenlijk gaat het in het heldenspel erom volwassen en kinderen mee te nemen in de sfeer van de verbeelding en een rolmodel te vinden, die resoneert met eigen drijfveren en langs die weg ook kan bijdragen aan zelfwording. Worden wie je bent! Deze en andere spelvormen werken in op de kracht van de verbeelding, een belangrijke bron die in het spel wordt aangeboord, samen met intuïtie en denkkracht, vanuit een open onderzoekende attitude. De dialogische uitwisseling (ofwel individueel ofwel in een kleine groep) vormt daarom een belangrijke bedding voor de kracht van het samenspel en het bereiken van het doel een spelvorm.
Een kennismaking met het heldenspel (of een andere voor kinderen geschikte spelvorm, gericht op ‘levensgeluk’, een kringgesprek, het Maskeradespel dat speelt met sociale maskers) kan door het spel aan te schaffen in combinatie met

 • ‘een voorproeverij’: een korte, speelse uitleg van het spel
 • Een kennismaking met het spel door middel van een huiskamer workshop (bij u op locatie bijvoorbeeld). [/toggle]

Welke spellen kan ik aanschaffen zonder workshop te volgen?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]De kleinste spel- en dialoogvormen zijn direct aan te schaffen.
Let wel: dit vergt toch dat je als spelbegeleider het instructiemateriaal in de vorm van speel– en dialoogwijzer, Jokerkaarten en/of instructiebladen bestudeert.

Heb je als coach, supervisor, loopbaanbegeleider of begeleidingskundige kennis en ervaring in het begeleiden van processen en affiniteit met spel en dialoog, dan kun je dit aangeven op het bestelformulier indien je interesse hebt voor de uitgebreidere spel- en dialoogvormen:

[/toggle]


Bestaan er kennismakingsworkshops?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]In de agenda staan de workshops met open inschrijving. Elk jaar in de maand van de spiritualiteit (januari) en in de maand van de filosofie (april) en tussendoor zijn er lunches pensants in Ede.
Ook is het mogelijk met een eigen groep af te stemmen voor een workshop op locatie. Kies uit de volgende thema’s:

 • Quintessencespel: de vijf elementen! Voor inspirerende gesprekken over kwesties die mensen zelf inbrengen
 • Pythiaspel: doe een worp! Voor het voeren van een onderzoekend gesprek over een wens of vraag dat leidt tot een creatief advies in de vorm van een haiku
 • Questiespel: de queeste in het labyrint!Voor heroriëntatie in leven en loopbaan en zinvolle ontmoetingen dat leidt tot het maken van een persoonlijke levenstrap.
 • Gnosisspel: speel je wijs! Voor het speels onderzoeken van persoonlijke opvattingen over levensgeluk en geluk in het werk. Resultaat is eigen symbool over voor- en tegenspoed en een persoonlijk motto over het volle levensgeluk.
 • Kompassiespel: het goede leven! Voor het onderzoeken van de betekenis van geluk op het werk. Hoe het goede te doen en hoe in leven en loopbaan? Het resultaat is het vinden van richtinggevende waarden voor het innerlijk kompas.
 • Maskeradespel: de vreemde ander! voor het onderzoeken van de maskers die we opzetten in het sociale spel in het leven van alledag. Het resultaat is een creatief vormgegeven masker en inzicht in de vreemde ander in zichzelf.
 •  
 • Heldenspel: speel je zelf! voor het vinden van een motiverende drijfveer door het verkennend volgen van inspirerend rolmodel. Het resultaat is een heldendicht over eigen kwaliteiten en waarden in leven en werk.

[/toggle]


Hoe kan ik me inschrijven voor één workshop, zonder er meteen meer te moeten volgen?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Dat kan altijd met de kleinere spel- en dialoogvormen.

De grotere spelvormen zoals het Existentiespel: volg je weg!, het Droomspel: doe je droomwens! en het Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas! vragen om een workshopcyclus van een aantal dagdelen.
In de agenda staan de workshops(cycli) met open inschrijving.
Maar het is ook mogelijk met een eigen groep af te stemmen voor een workshop op locatie. De workshop kan een meer speels of zakelijk karakter krijgen, een feestelijke spelvorm of een filosofische dialoog. Ook is het mogelijk voor een thematisch gesprek rondom een inspirerende eettafel in Ede in te schrijven. Thymia organiseert regelmatig lunches pensants, zie agenda. Natuurlijk ben je ook met jouw gezelschap en een zelf gekozen thema voor een lunch of diner hartelijk welkom op onze locatie!

Kies uit de volgende thema’s, spel- en dialoogvormen:

 • Quintessencespel: de vijf elementen! Voor inspirerende gesprekken over kwesties die mensen zelf inbrengen
 • Pythiaspel: doe een worp! Voor het voeren van een onderzoekend gesprek over een wens of vraag dat leidt tot een creatief advies in de vorm van een haiku
 • Questiespel: de queeste in het labyrint! Voor heroriëntatie in leven en loopbaan en zinvolle ontmoetingen dat leidt tot het maken van een persoonlijke levenstrap.
 • Gnosisspel: speel je wijs! Voor het speels onderzoeken van persoonlijke opvattingen over levensgeluk. Resultaat is eigen symbool over voor- en tegenspoed en een persoonlijk motto over het volle levensgeluk.
 • Kompassiespel: het goede leven! Voor het onderzoeken van de betekenis van geluk op het werk. Hoe het goede te doen en hoe in leven en loopbaan te koeren op mijn innerlijk kompas?
 • Maskeradespel: de vreemde ander! voor het onderzoeken van de maskers die we opzetten in het sociale spel in het leven van alledag. Het resultaat is een creatief vormgegeven masker en inzicht in de vreemde ander in zichzelf.
 •  
 • Heldenspel: speel je zelf! voor het vinden van een motiverende drijfveer door het verkennend volgen van inspirerend rolmodel. Het resultaat is een heldendicht over eigen kwaliteiten en waarden in leven en werk.

[/toggle]


Hoeveel mensen doen er aan zo’n open workshop mee?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Aan de workshops doen optimaal vier tot acht personen mee. Soms kan dat oplopen tot 12 personen. [/toggle]


Wat moet ik me voorstellen bij een lunch of diner pensant?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Afwisselend krijg je geestelijke voeding door spel en dialoog rondom de speeltafel aangereikt, en een daarop afgestemde gang van een rijke en verfijnde maaltijd. Een beproefd recept voor een goed gesprek! En sfeervolle ambiance voor zaken lunches en diners pensants!

Zin in een speelse of zakelijke, feestelijke of filosofische dialoog of een thematisch gesprek rondom een inspirerende eettafel in Ede? Thymia organiseert regelmatig lunches pensants, zie agenda.

Natuurlijk ben je ook met jouw gezelschap en een eigen thema voor een lunch of diner hartelijk welkom![/toggle]


IAF workshop plenair
IAF workshop plenair

Ook geschikt voor mijn bedrijf /afdeling?

Het taalgebruik bij al die spellen en zo is best wel highbrow. Onze werkunit bestaat uit ruim 50 techneuten en een tiental administratieve ondersteuners. Kunnen we daar gedurende een dagdeel iets mee, op een voor hen begrijpelijk niveau?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Er zijn een aantal basale spel- en dialoogvormen. Die vereisen geen hoog IQ. Wel bereidheid om verbeelding te gebruiken en in dialoog te gaan met elkaar. Afwisselend met de voltallige groep en in subgroepen een creatieve oefening doen en reflecteren. Hoewel de spelvormen voor kleinere groepen zijn ontwikkeld, zijn ze in aangepaste vorm of met meerdere spellen tegelijkertijd, ook geschikt voor groepen tot ruim honderd personen.

Denk aan:

 • Quintessencespel: de vijf elementen! Dat is een kaartspel voor het voeren van kringgesprekken. Mensen kunnen zelf een eigen kwestie inbrengen en de symboliek op de wijsheidskaarten helpt deze kwestie te bevragen.
 • Heldenspel: speel je zelf! Spelers worden uitgenodigd persoonlijke drijfveren te onderzoeken door een rolmodel uit de wereld van verhalen en films, gestorven of nog levend, te volgen op een weg van de held… Dit spel kan zowel binnen als op een buitenlocatie worden gespeeld.
 • Gnosisspel: speel je wijs! Hiermee voer je een dialoog met elkaar over een geluksmoment en persoonlijke opvattingen over het leven. Het spel laat je afvragen hoe tragiek bij geluk past en of het mogelijk duurzaam gelukkig te zijn…
 •  

[/toggle]


Voor mijn team van 9 personen zou ik een dag willen organiseren om de neuzen gelijk te richten. Wat is dan de beste keuze?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]De outdoorversie van het Heldenspel: speel je zelf! is gericht op teambuilding en het ontwikkelen van gemeenschappelijke waarden.

Een andere mogelijkheid is de creatieve dialoogvorm over de ‘kwestie’ waarover de neuzen dezelfde kant op moeten staan. Teamleden gaan rondom een dialoogtafel – de Beeldendialoog: een kwestie als queeste! – met elkaar de kwestie op een onderzoeksreis verkennen.
Het resultaat van deze beeldendialoog is een gemeenschappelijk beeld over de ‘questie’, dat zicht geeft op de vragen en waarden die meespelen in de kwestie.[/toggle]


We willen een driedaagse heisessie voor 15 personen. Daarin is tijd vrijgemaakt voor één origineel dagdeel. Bovendien gaan er dit jaar een aantal technici van ons ingenieursbureau mee en ben ik opzoek naar een stoere – en dus niet te zweverige – invulling van de dag. Is daar iets passends voor? Wat is je aanbod?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

 • Wanneer je een ruim dagdeel, van ongeveer 6 uur, ter beschikking hebt is ons outdoorspel (dat overigens ook in een ruime binnenlocatie gespeeld kan worden) gericht op teambuilding, geschikt. Dit is het Heldenbuitenspel: speel je zelf! Door met elkaar een avontuurlijke weg van de held te gaan, door samen een inspirerend rolmodel uit de wereld van verhalen of levende figuren te kiezen en te volgen, geven deelnemers als doende vorm aan samen bindende waarden.
  De dag kan resulteren in het maken van een gemeenschappelijk beeld of creatie (community art).

Afhankelijk van je budget en verdere wensen zijn ook de volgende kortere spel- en dialoogvormen geschikt:

 • Kwintetten – van het Quintessencespel: de vijf elementen! – waarmee deelnemers kaarten niet verzamelen maar juist uitgeven om met elkaar een kwintet te vormen en tegelijkertijd over een kwestie te spreken met elkaar aan de hand van de wijsheidsspreuken en de kaarten.
 • Pythiaspel: doe een worp! een creatief orakelspel in tweetallen. Op ludieke en creatieve wijze ontwikkelen mensen een beeld hoe met het besprokene op de heisessie verder te gaan…
 • Gnosisspel: speel je wijs! Een dialoog over persoonlijke geluksmomenten leidt naar de vraag hoe tragiek bij geluk past en of het mogelijk is geluk duurzaam te maken…
 • Maskeradespel: de vreemde ander! waarin deelnemers een masker maken van de vreemde ander in zichzelf naar aanleiding van een vreemde ontmoeting met een ander.

[/toggle]


Voor mijn team denk ik aan bijeenkomsten met één tot een paar herhalingen/ vervolgbijeenkomsten om de voortgang in het project op een andere dan gebruikelijke manier aan te pakken. Projectmatig werken is de standaard gang van zaken. Welke spelvorm sluit hier het beste bij aan?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Wij hebben een dialoogtafel ontwikkeld voor het voeren van beeldendialoog: naar de kern van de kwestie! Daarmee kun je het project onderzoekend als een kwestie blijven volgen. Je krijgt richtingaanwijzers voor de uitvoering ervan en neemt belangrijke achterliggende waarden en vraagtekens (de questie) mee, die als je daar geen aandacht aan besteed bij het ‘uitrollen van een project’ op enig moment gaan opspelen.

Een andere mogelijkheid is het Droomspel: doe je droomwens!, waarin je als team ieders betrokkenheid en droomwens bij het project in de diepte onderzoekt en volgt langs verschillende fasen vanuit de filosofie van de levenskunst. Door gefaseerd aandacht te schenken aan thema’s zoals ‘persoonlijke waarden’, ‘vormende kennis’, ‘voor en tegenspoed’, ‘beproevingen en ontmoetingen op de levensreis’ krijgt het project door deze meerstemmigheid draagvlak en wordt het meervoudig belicht.[/toggle]


Ons hele bedrijf draait om zorgverlening. Onze medewerkers hebben moeite om nee te zeggen en doen daardoor meer dan het budget toestaat. Kan zo’n spel hier een alternatieve training voor bieden?
Bovendien dreigen enkele teamleden een burn-out op te lopen. Hoe kan ik dat voortkomen?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Voor jullie eerste vraag zouden we met behulp van een kleinere dialoogvorm eerst kunnen verkennen welke zaken meespelen bij de moeite van medewerkers om nee te zeggen. Wellicht is er meer aan de hand dan met een simpele vaardigheidstraining of een assertiviteitscursus te verhelpen is. Staan er fundamentelere zaken op het spel, bijvoorbeeld zorg-ethische waarden? Mogelijk speelt er ook wijsheid in de weigering mee. Dit zouden we bijvoorbeeld met de wijsheidskaarten van het Quintessencespel: de vijf elementen! in de vorm van een aantal kringgesprekken in homogene groepen aan de hand van Kairos wikt en weegt… kunnen verkennen.

Daarna zouden we in heterogene groepen een uitgebreidere dialoog rondom de beeldendialoogtafel: naar de kern van de kwestie! kunnen voeren, waarmee we achterliggende waarden van betrokkenen in beeld krijgen, en hoe ze mogelijk onderling kunnen conflicteren. Een andere of follow-up mogelijkheid is om met elkaar een basis van gemeenschappelijke waarden te vinden en verbeelden in het Helden(buiten)spel: speel je zelf!

. Door op het niveau van waarden met elkaar een commitment aan te gaan biedt een steviger basis voor het handhaven van een gemeenschappelijk beleid dan sancties op gedragsniveau.

Wanneer de verkennende dialogen wijzen op stemmen van ongenoegen in de onderstromen van de organisatie is het Droomspel: doe je droomwens! een mogelijkheid, waarin medewerkers in kleine groepen een omkering kunnen maken van irritaties naar het volgen van de weg van verlangen en aspiraties.

Wat betreft de tweede vraag naar het voorkomen van burn-out bij medewerkers is er ook een verkenning aan te bevelen.

Door eerst met hen een kleinere spel- of dialoogvorm te doen gedurende een dagdeel, waarin je met elkaar de ervaren spanning en lading die tot burn-out dreigt te leiden kunt onderzoeken. Bijvoorbeeld: een kringgesprek aan de hand van het Quintessencespel: de vijf elementen! òf het Gnosisspel: speel je wijs!, over het volle levensgeluk.

Op basis hiervan kan er een vervolgtraject worden afgestemd ‘van drijfveer naar veerkracht’:

 • Questiespel: de queeste in het labyrint! is gericht op levensheroriëntatie, door het onderzoeken van levensvragen en richtinggevende waarden en zinvolle ontmoetingen. Welke alternatieve richtingen in leven en loopbaan kunnen energie geven?
 • Heldenspel: speel je zelf!  is gericht op het vinden van een motiverende drijfveer, het verkennen van eigen kwaliteiten en waarden voor een wenselijke richting in leven en loopbaan.
 • Droomspel: doe je droomwens! ondersteunt persoonlijke wensen en ambities. Een droomwens zal als een inspirerende drijfveer of richtinggevende waarde in de diepte worden onderzocht hoe er handen en voeten aan te geven.

[/toggle]


Door reorganisatie zullen er medewerkers – die al jaren hetzelfde werk doen – elders aan de slag moeten gaan met andere taken, voor anderen is geen plek meer. Zijn er spellen die hen daarbij een zetje in de nieuwe richting kunnen geven?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Er zijn zeker mogelijkheden waarin spel- en dialoogvormen kunnen bijdragen aan loopbaan begeleiding en een speelse vorm van carrièreplanning.

Als intake en verkenning is een kleinere spel- en dialoogvorm geschikt:

In een speelse sfeer komen ieders mogelijkheden het beste boven en stemmen we af welk vervolg bij de medewerkers aansluit:

 • Questiespel: de queeste in het labyrint! is gericht op heroriëntatie. Op het onderzoeken van levensvragen en het verkennen van een richting in leven en loopbaan, die meer energie geeft.
 • Heldenspel: speel je zelf! is gericht op het vinden van een motiverende drijfveer, het verkennen van eigen kwaliteiten en waarden voor een wenselijke richting in leven en loopbaan.
 • Droomspel: doe je droomwens! ondersteunt persoonlijke wensen en ambities. Een droomwens zal als een inspirerende drijfveer of richtinggevende waarde in de diepte worden onderzocht hoe er handen en voeten aan te geven.

[/toggle]


Ons directieteam staat voor een keerpunt, het roer moet om. We moeten allereerst een nieuwe strategie ontwikkelen. Zijn er methoden dit proces op alternatieve wijze een impuls te geven? 
Bovendien zijn een aantal eigen medewerkers toe aan jobrotation. Zijn er spellen geschikt als onderdeel voor een assessment?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Wij adviseren eerst een verkennend onderzoek van de richting en waarden van waaruit de directie een passende strategie kan ontwikkelen. Dit kan op een heidag met onze dialoogtafel waar je een beeldendialoog voert naar de kern van de kwestie! Daarmee krijg je kernwaarden in beeld die als richtingaanwijzers en ankerpunten kunnen dienen voor het ontwerpen van een strategie, die niet alleen op korte termijn maar ook op de langere termijn en vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid effectief is.

Een follow-up mogelijkheid is het Droomspel: doe je droomwens! of het Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas!, waarin de directieleden over een langere tijd de ontwikkeling vanuit de nieuwe strategie kunnen volgen. De praktische zaken worden gespiegeld in verschillende invalshoeken van de filosofie van de levenskunst, en in het geval van het Levensvisiespel ook in ethische invalshoeken en filosofische stromingen. Deze benadering focust op een weg van het midden, door niet alleen op output en externe ontwikkelingen te sturen maar ook aandacht te geven aan gemeenschappelijke waarden en het ontwikkelen van een lerend vermogen van binnenuit.

Voor een alternatief assessment voor jobrotation van medewerkers zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Een korte intake met een dialoogvorm – Kairos wikt en weegt…

of een langere spel- en dialoogvorm als assessment van een dag of meerdere dagdelen:

 •  
 • Heldenspel: speel je zelf! speel je zelf! is gericht op het vinden van een motiverende drijfveer, het verkennen van eigen kwaliteiten en waarden voor een wenselijke richting in leven en loopbaan.
 • Een beeldendialoog: naar de kern van de kwestie! Hiermee kunnen we drijfveren en kwaliteiten en nog verborgen mogelijkheden van mensen ontdekken.
 • Droomspel: doe je droomwens! ondersteunt persoonlijke wensen en ambities. Een droomwens zal als een inspirerende drijfveer of richtinggevende waarde in de diepte worden onderzocht hoe er handen en voeten aan te geven.

[/toggle]


Onze afdeling van 25 medewerkers bestaat uit kantoormensen en praktische uitvoerders in de buitendienst. Er is nogal een flink verschil in niveau van opleiding, variërend van VMBO tot universiteit. Met de teamleiders en mensen van faciliterende diensten tellen we tegen de 40 mensen om een dag iets samen te doen, dat voor allen leuk is. Wat heb je te bieden voor onze jaarlijkse teamdag waarbij de slimsten nu eens niet het hoogste woord hebben?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

 • Een dagdeel binnen met het Quintessencespel: de vijf elementen! Dit spel kent drie vormen voor kringgesprekken en zinvolle ontmoetingen. Bijvoorbeeld Kwintetten is een vorm waarbij je, net andersom dan bij kwartetten, geen kaarten verzamelt maar juist uitgeeft en samen met elkaar een kwintet moet zien te krijgen.
 • Kompassiespel: het goede leven! Dit spel laat spelers de betekenis van geluk op het werk verkennen. Het gaat daarbij niet om intellectueel praten over, maar delen van elkaars ervaring en het verbeelden hoe iedereen geluk ervaart op het werk. Dat kan door het lezen van inspirerende spreuken en door middel van aansprekende symbolen, zoals het hart, oog en hand. Daarmee kan iedereen op eigen manier verbeelden wat van belang is om het goed op het werk te hebben: de passie van waaruit je werkt, de handen ineenslaan, oog hebben voor elkaar…

of

 • Een teambuildingdag outdoor met het Heldenbuitenspel: speel je zelf! Door samen een inspirerend rolmodel uit de wereld van verhalen of levende figuren te kiezen en deze op een weg van de held te volgen verkennen mensen samen bindende waarden.
  De dag kan resulteren in het maken van een gemeenschappelijk beeld of creatie (community art).

[/toggle]


Ons bureau bestaat uit eigengereide professionals, die liever praten dan luisteren. De onderlinge samenwerking zou op een hoger plan moeten komen. Zonder dat het al te veel opvalt, wil ik dit thema op een stevige manier aanhangig maken. Ik denk er drie dagdelen voor uit te trekken. Wat kan er op dit vlak?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Een mogelijkheid is om te kiezen voor variëteit, drie verschillende spel- en dialoogvormen waarmee we de vraag vanuit verschillende kanten kunnen verkennen en benaderen. Bijvoorbeeld door:

 • Dag 1. Kringgesprekken en warming up: creatieve oefeningen aan de hand van de wijsheidskaarten van het Quintessencespel: de vijf elementen! Achtereenvolgens gaan we aan de slag door iedere deelnemer een eigen kwestie te laten verbeelden en verwoorden door te kwintetten en de achterliggende questie van ieders kwestie te verkennen met Kairos wikt en weegt…. De eerste dag eindigen we met een het het verkennen van de waarde van de gevoerde gesprekken en ontmoetingen.
 • Dag 2. Aan de hand van het Gnosisspel: speel je wijs! gaan spelers met elkaar persoonlijke opvattingen van levensgeluk en de betekenis van tragiek verkenen op basis van creatieve oefeningen en dialogen. Het resultaat is dat iedere deelnemers een eigen gelukssymbool en motto over het goede leven heeft gemaakt.
 • Dag 3. Met het Kompassiespel: het goede leven! kan de oogst uit de vorige dagen worden verdiept door de betekenis van gemeenschappelijk geluk op het werk met elkaar te verkennen. Het gaat daarbij niet om praten over, maar het laten delen in elkaars ervaring. Het resultaat is dat iedereen individueel en de professionals met elkaar een gemeenschappelijke collage hebben gemaakt aan de hand van inspirerende spreuken en door middel van aansprekende symbolen, zoals het hart, oog en hand. Daarmee kan iedereen op eigen manier verbeelden wat van belang is om het goed op het werk te hebben: de passie van waaruit je werkt, de handen ineenslaan, oog hebben voor elkaar…
 • Een andere mogelijkheid is het Droomspel: doe je droomwens!, waarin de professionals een individuele reis maken en als team ieders betrokkenheid bij het werk in de diepte onderzoeken. Dit gebeurt langs verschillende fasen vanuit de filosofie van de levenskunst. Ieders eigen reis krijgt ook een gemeenschappelijke betekenis door de ervaringen steeds uit te wisselen in het licht van een levenskunstig thema, zoals ‘persoonlijke waarden’, ‘vormende kennis’, ‘voor en tegenspoed’, ‘beproevingen en ontmoetingen op de levensreis’ en het ‘vinden van de eigen bestemming’. De ervaring die spelers vaak meenemen uit dit spel is de waarde van ruimte geven aan elkaars eigen kwaliteiten en samenwerking volgt uit meerstemmig en respectvol omgaan met ieders verschillen in het bijdragen aan een gemeenschappelijk doel.

[/toggle]


We willen ons productieproces op korte termijn verbeteren. Het gaat er vooral om dat er meer A kwaliteit (nu 60%), minder B-kwaliteit (nu 15%) en veel minder afval (nu 25 %) als resultaat worden behaald. Heb je voorstellen voor een geschikte kick-off meeting, waarin we de zaak voor een ieder helder maken en waarbij een ieder zonder schroom ideeën en verbeterpunten durft in te brengen?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Een laagdrempelige vorm, die bovendien de ruimte biedt voor een verdiepend vervolg, is het kaartspel met wijsheidskaarten, het Quintessencespel: de vijf elementen! met dialoogregels voor drie vormen van kringgesprekken. Door medewerkers een kaart met een wijsheidsspreuk te laten trekken, krijgen zij zowel gespreksruimte als inspiratie hoe hun ideeën te verwoorden. Bovendien zijn de dialoogregels erop gericht ook met elkaar de vragen en ideeën die er leven, meer diepgang te geven en in samenhang te bespreken.

Naar wens en behoefte kan hier een follow-up aan worden gegeven aan de hand van een uitgebreidere spel- of dialoogvorm, zoals de Beeldendialoog: een kwestie als queeste! of het Heldenspel: speel je zelf!.

Een aardige bijkomstigheid van de voorgestelde kick-off met de wijsheidskaarten is, dat je dit wijsheidsspel op maat en met eigen logo kunt laten maken, en zo ook voor vervolg projecten inzetten.[/toggle]


dialoog aan de hand van de gemaakte beelden
dialoog aan de hand van de gemaakte beelden

Mogelijkheden voor particulieren

Ik lees over huiskamerworkshops. Kan dat bij mij thuis en hoe werkt dat dan?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Zeker! In overleg kiezen we welke spel of dialoogvorm het beste past bij jouw mogelijkheden en wensen, het doel of de aanleiding èn het gezelschap dat deelneemt.[/toggle]


Zo’n 15 jaar hebben we met z’n zessen een kookclub, die ook 6 keer per jaar bij elkaar komt. Inmiddels kennen we elkaar natuurlijk van haver tot gort. We denken nu aan een gezamenlijk uitje. Wat heb je in de aanbieding?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]We hebben een speelse dialoogvorm waarin jullie elkaar op andere wijze kunnen leren kennen. Tijdens het kringgesprek ‘Bij Hermes’ (van het Quintessencespel: de vijf elementen!), geef je aan elkaar een wijze, inspirerende gedachte, een spreuk ter overdenking, verbeelding, een gelukswens… of iets anders door. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, komen andere kanten van je zelf boven.[/toggle]


Met een paar vrienden willen we aan teambuilding doen. Wat is daarvoor een geschikt spel en wat kost dat?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

 • Een teambuildingdag kan bij goed weer outdoor met het Heldenbuitenspel: speel je zelf! Door samen een inspirerend rolmodel uit de wereld van verhalen of levende figuren te kiezen en deze op een weg van de held te volgen verkennen mensen samen bindende waarden. De dag kan resulteren in het maken van een gemeenschappelijk beeld of creatie (community art).
 • Een alternatief om binnen met elkaar te doen is het Maskeradespel: de vreemde ander! Door met elkaar een bizarre gebeurtenis, zoals een narrig samenspel of vervreemdende ontmoeting te onderzoeken leren we speels en levenskunstig om te gaan met de maskers die we opzetten in het sociale samenspel in het werkleven van alledag.
 • Voor een kleine groep van vier tot zes mensen kost een workshop op locatie € 250. Daar komt mogelijk wat bij afhankelijk van de grootte van de groep, extra materiaalkosten en bijkomende wensen en de wenselijke tijdsinvestering.[/toggle]

Bij spellen denk ik al gauw aan kinderen. Maar ik geloof dat alle spellen voor volwassenen zijn bedoeld. Of is er toch iets om brugpiepers iets samen te laten doen?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Inderdaad zijn de spel- en dialoogvormen ontwikkeld voor volwassenen. Door kleine aanpassingen is de essentie van spel en dialoog zeker geschikt voor zowel basisschoolkinderen als middelbare scholieren. Het samen spelen is immers iets dat kinderen van nature doen. Dat is ook in de praktijk reeds gedaan met het Helden(buiten)spel: speel je zelf! Daaruit bleek dat kinderen veel sneller dan volwassenen met behulp van de beelden en kaarten uit het spel een verhaal kunnen bedenken, schrijven of tekenen over een eigen held.

Wanneer het om een invulling zou gaan van een afsluitend weekend of een schoolreis zou juist in een intensievere spelvorm zoals het Droomspel: doe je droomwens! geschikt kunnen zijn. Daarin kunnen zij van binnenuit een motiverende wens verkennen, ook met het oog op hun toekomstige keuzen voor een vervolgopleiding en werk.

Jongeren trekken op in groepen en vormen zo hun identiteit. Ze trekken zich aan elkaar op en zien pas achteraf of de gevolgde weg en het resultaat goed was. Nog meer dan volwassenen zelf hebben zij daar hulp bij en goede voorbeelden voor nodig.[/toggle]


Scholierenfeestjes monden vaak uit in een drank en drugspartij. Ik zou het leuk vinden als mijn zoon de groep feestgangers in iets heel anders weet te interesseren…

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Het Heldenspel: speel je zelf! is een vorm die zowel een feestelijke sfeer helpt te scheppen als jongeren stimuleert in het vinden van een rolmodel, die hen ondersteunt in het volgen van inspirerende figuren en het waarderen van de kwaliteiten die deze figuren in hun leven waar maken. Het overschrijden van grenzen die volwassenen stellen (bijvoorbeeld over drankgebruik) hoort evenzeer bij het vinden van de eigen identiteit als het vinden van goede voorbeelden. Dit spel kan zowel binnen als buiten worden gespeeld.

De kunst van het vinden van nastrevenswaardige zaken en het vormen van de eigen identiteit kan ook met een kleinere spelvorm, het gnosisspel dat hen met elkaar in gesprek brengt over de vraag hoe zij levensgeluk zien en wat tragiek voor hen betekent; of een kleinere dialoogvorm, een kringgesprek met de wijsheidskaarten van het Quintessencespel: de vijf elementen![/toggle]


rondom het moederbord van Mens, ken je zelf
rondom het moederbord van Mens, ken je zelf

Opleiding en scholing

Kan ik studiepunten verzamelen door aan een workshop mee te doen?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

 • In de master Begeleidingskunde/ Human and Organisational Behaviour aan de hogescholen van Rotterdam en van Arnhem en Nijmegen, zijn een aantal spel- en dialoogvormen in het lesprogramma opgenomen.
 • Aan de Fontys Hogeschool zijn ze beschikbaar in de mediatheek. Een aantal docenten en opleidingen daar (bijvoorbeeld HRM) zijn bekend met de spelvormen, waardoor overleg met betrokkenen de moeite waard is hoe een samen te stellen programma kan leiden tot het verzamelen van studiepunten.

[/toggle]


Ik ben HOVO student. Kan ik korting krijgen op de aanschaf van een spel of een workshop? En zo ja, hoeveel?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]De genoemde prijzen op de site zijn richtinggevend. Bij persoonlijke omstandigheden is in overleg korting mogelijk. Geef je vraag daarover op het bestelformulier, per mail of telefoon door![/toggle]


Ik zou zelf een spel- of dialoogvorm willen begeleiden? Met welk spel kan dat zonder voorkennis?

[toggle title_open=”sluiten …” title_closed=”lees meer …” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]Met de kleinste spel- en dialoogvormen kun je als coach, supervisor of loopbaanbegeleider met affiniteit voor spel, levenskunst en dialoog jezelf voorbereiden met behulp van speel– en dialoogwijzer, Jokerkaarten en/of instructiebladen:

De uitgebreidere spel- en dialoogvormen vragen meer voorbereiding een begeleidingskunst de symboliek van het spelmateriaal, de mythologische thema’s en de filosofische levenskunst samen te voegen in het proces van deelnemers met elkaar. Deze lagen in spel en dialoog sensitief te kunnen begeleiden en bespelen, vraagt erom eerst minstens één keer in de rol van speler deel te nemen aan:

Voor de complexe spelvormen en voor wie zich verder willen bekwamen in de kunst van spel– en dialoogbegeleiding, bestaan er passende masterclasses.
Ze worden afgestemd op ieders behoefte en wensen, zodat ze optimaal aansluiten bij de doelgroepen met wie deelnemers werken.

 • Existentiespel: volg je weg! Een morele dialoog voor het onderzoeken van morele vragen aan de hand van ethische perspectieven.
 • Droomspel: doe je droomwens! voor het onderzoeken van een droomwens als een inspirerende drijfveer of richtinggevende waarde door een levenskunstige reis over het speelbord.
 • Levensvisiespel: stem je innerlijk kompas! voor het ontwikkelen van een filosofische levenskunst door het afstemmen van het innerlijk kompas op thema’s van levenskunst en ethische perspectieven.

[/toggle]


[gravityform id=”4″ name=”FAQ vraag” title=”false” description=”false” ajax=”true”]
Scroll naar boven