Quest for wisdom, digitale spelvorm en wijsheidsweb

Ontdek hoe ieders persoonlijke levensstijl bijdraagt aan de ontwikkeling van interculturele levenskunst voor groepen en teams

Met een Rad van Interculturele Levenskunst!

kleitablet
kleitablet

De game Quest for wisdom, een digitale spelvorm onder auspicien van de Quest for wisdom foundation gemaakt met haar Quest 1 van het Wijsheidsweb en Quest 2 met de ontwikkeling van educatieve spel&dialoogvormen ijn dienstbaar aan culturele diversiteit op meerdere niveau’s: als waarde van persoonlijke groei en in maatschappelijke praktijken, zoals interculturele ontmoetingen. Het doel is het ontwikkelen van programma’s die bijdragen aan intercultureel burgerschap.

Als eerste project is Quest for wisdom als game ontwikkeld: een instrument voor e-coaching in combinatie met face to face begeleiding, dat gebaseerd is op een Rad van Interculturele Levenskunst. Het spelen van de game resulteert in het ontdekken en verder ontwikkelen van ieders persoonlijke levensstijl, als schakel naar het goede samenleven. Als resultaat uit de game krijg je een symbolisch anker voor het ontwikkelen van interculturele levenskunst, geijkt op de levensstijl die bij jou past, afkomstig uit een culturele wijsheidstraditie uit Oost of West, Noord of Zuid.

Met behulp van een spelbegeleider is de game te spelen als team: op die manier kun je een filosofische invulling geven aan een teamdag die input levert voor verdere team- en organisatieontwikkeling. Door het Rad van Interculturele Levenskunst te raadplegen krijg je als team voedende symboliek en culturele verhalen. Op basis van het samenspel aan de hand van de game gaan we passende rituelen en storytelling ontwikkelen, die bijdragen aan betrokkenheid en participatie aan het proces, mede met vieringen en het stilstaan bij overgangsmomenten; bijvoorbeeld bij een fusie.

Op basis van het resultaat uit de game stemmen wij graag met u af over een vervolg: online en face to face persoonlijke – en groepsbegeleiding, teamontwikkeling en interculturele dialoog.

Leren door te spelen: immersive learning in organisaties

het steile pad
het steile pad

Onderdompeling door middel van spel en dialoog, games en simulatie, is een krachtig leermiddel. Hiervoor is de term immersive learning in omloop.

In wezen gaat het om vormen van spelend leren. Leren door te spelen, ook met behulp van digitale middelen, staat volop in de belangstelling. Serious gaming is al jaren bezig aan een stevige opmars. Dat is begrijpelijk, want in het spelen is de gehele persoon betrokken. Daarom hoeft er geen ‘transfer’ van de leersituatie naar de ‘echte werkelijkheid’ plaats te vinden. Het spelen zelf is een vorm van diep leren. Het spreken en oefenen gaan gepaard met handelen en voelen: het cyclisch aanspreken van al deze aspecten in spel en dialoog helpt een passende attitude te vormen. Dit zijn kenmerken die juist voor ’transformatieve’ vormen van leren essentieel zijn.

De fysieke en emotionele, sociale en interactieve componenten in een fysieke context van spel en dialoog, worden in veel geringere mate achter het scherm aangesproken. In tegenstelling tot serious gaming en simulaties geven traditionele vormen van spel en spelen een rijkere spelomgeving doordat je het geleerde direct in de leergroep die aan het spel deelneemt toetst. Daarom biedt een combinatie van het digitale game een passend programma met spel- en dialoogvormen van Thymia een bijzonder krachtige leeromgeving.

De persoonlijke feedback en interactieve programma’s faciliteren een optimale vorm om presentie en aandacht, concentratie en doorzettingsvermogen te verhogen. De symbolische ankers die je als resultaat uit de game krijgt vormen een kapstok voor het uitvoeren van een initiatief en het aangaan van uitdagingen. Zo draagt een samengesteld programma op basis van de game en traditionele spel- en dialoogvormen bij tot het ontwikkelen van passende professional frames, exploraties voor een wenselijke richting voor team- en organisatieontwikkeling. Lees verder: thymia-webinfo-2016-09-21

het resultaat uit de game Quest for wisdom
het resultaat uit de game Quest for wisdom

De game Quest for wisdom, een digitale spelvorm, is gebaseerd op een intercultureel Rad voor Levenskunst. Dat is opgebouwd met een metaforische vocabulaire: beelden en woorden die verwijzen naar basale elementaire ervaringen – zoals een vurige geluksbeleving- en symbolen die intercultureel verstaanbaar zijn. Behalve de symboliek van de elementen aarde, water, lucht, vuur en ether, spelen symbolen van medemenselijkheid een rol: het hart, het oog, de hand en de spiraal. Deze vier symbolen hebben de functie van ‘scharnierpunten’ waarmee de elementaire geluksbeleving in verbinding kan worden gebracht met morele emoties zoals schaamte en schuld, woede en verdriet, vertrouwen en eergevoel enz. en met morele motieven en gedeelde waarden die op het spel staan. Dat ook ethische motieven een rol spelen in de beleving van geluk en tegenslag verdiept geluk als voorbijgaand ‘goed gevoel’ tot een begrip van het volle levensgeluk. De symbolen vormen aangrijpingspunten voor interculturele levenskunst: ‘de hand’ staat voor een ethos van politiek handelen; ‘het hart’ voor menselijke kwetsbaarheid en morele geraaktheid; ‘het oog’ voor het zien van de ander, presentie en de kracht van ‘mythos’, het delen met elkaar van oude en nieuwe verhalen, symboliek en rituelen; en ‘de spiraal’ voor bewustwording van wederkerigheid (‘logos’ in de klassieke betekenis van een natuurlijke ordening waarin wij als menselijke gemeenschap zijn opgenomen). Met het scharnieren kunnen we heel in het klein in ieders invloedssfeer beginnen. Het vraagt wel de bereidheid het hart te openen en de betekenis van de beelden, symbolen en verhalen te willen onderzoeken. 

Het interculturele Rad voor Levenskunst wijst de gebruiker op basis van een typologie van 20 levenskunststijlen, zoals de koning, de reiziger, de nar, de ziener en de opvoeder, een levenskunststijl en symbolisch verhaal toe, die bij de eigenheid van de persoon past. Door het beantwoorden van 6 vragen over je geluksgevoel, je levenshouding en de wijze waarop je je sterke en minst ontwikkelde kant wilt verbinden krijg je jouw persoonlijke resultaat uit de game. Om dit resultaat optimaal te benutten is het raadzaam het digitale middel te combineren met een eenmalige consultatie of een vorm van spel begeleiding.  De beelden werken als visuele ankers voor je persoonlijke groei. Wanneer je de game – onder begeleiding –  als team speelt, geeft het resultaat inzicht in de diversiteit van het team en krijg je handreikingen hoe deze gebruikt kan worden voor teamontwikkeling.

Lees meer over Quest for wisdom, digitaal game: thymia webinfo

“De goede reiziger laat geen spoor achter….” – Lao Tse

Scroll naar boven