Geestrijke nieuwsbrief

9 juni 2014


….de betekenis van het schone en de kunst…betekent dat in het bijzondere van de ontmoeting … de totaliteit van de ervaarbare wereld, de zijnswijze van de mens in de werel tot ervaring wordt

Uit: Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest
van Hans Georg Gadamer (1900-2002) Duits filosoof


De verkwikkende geest van Pinksteren: ontmoeting en dialoog!

de weg van de hand

Het pinksterweekend staat traditioneel in het teken van een lang weekend erop uit! Naar buiten toe! De nationale sport van kamperen staat bovenaan met andere vormen van ontspanning in de natuur, soms in combinatie met (Pinkpop of Bach) muziek.

Volgens de christelijke overlevering stort de heilige geest zich met pinksteren uit. Een hemels geluid als van een windvlaag en tongen als van vuur zouden 1981 jaar geleden dit wonderbaarlijke fenomeen hebben ingeluid, waarna mensen die in vreemde tongen spraken elkaar als in de eigen taal konden verstaan! In die zin is pinksteren het feest van ontmoeting en dialoog bij uitstek!!

Pinksteren schijnt zich in de Middeleeuwen te hebben vermengd met allerhande andere vieringen, zoals het lentefeest van het dansen rond de Pinksterblom! Nog steeds wordt dit voorchristelijke feest met Keltische en Germaanse voorjaarsriten in sommige delen van Nederland als een kinderfeest gevierd. Rondom een paal met lange linten danst het in kleurrijke kleding en bloemen uitgedoste kleine volkje, ter viering van het nieuwe ontspruitende leven…

Pinksteren vertegenwoordigt in die zin een bijzondere interessante vermenging van culturele gebruiken, spirituele en religieuze rituelen. Rituelen stellen een ordening in binnen een omvattendere orde van de kosmos en de natuur. In de geest van de oude rituelen gaat het pinksterfeest over het vieren van de vernieuwing van het leven, over een kosmische ontmoeting en dialoog met al het (boven)natuurlijke leven dat ons omringd…

Een mooi gegeven, die verschillende lentefeesten en vruchtbaarheidsrituelen die er op aarde zijn ontwikkeld, in Oost, West, Zuid en Noord, in heden en verleden. Een even grote rijkdom aan culturele en religieuze uitingen als de bonte verscheidenheid aan kleuren en geuren van bloesems en ontspruitend groen. Met rituele handelingen participeert de mens in de eeuwige cyclus van de seizoenen en neemt deel aan de natuurlijke processen van groei en bloei, verval en vernieuwing van het leven. De mens is ten diepste een handelend wezen. De rituelen helpen de mens zich te oriënteren op de queeste in het labyrint van het leven. Tussen boven- en onderwerelden in vindt de mens een eigen weg, gericht naar het centrum, al wandelend in de vier windrichtingen.

Ontmoetingen op de levenreis kunnen we in een diepere zin verstaan als tekens die ons een richting wijzen op weg naar onze bestemming, te worden wie we zijn! Wat voor de hand ligt is het toekomstige en (on)verwachte… Gereedschap nemen we kundig in de hand teneinde onze handel en wandel zeker te stellen. De kunstenaarshand kan materie bezielen, zodat we niet alleen ruwe steen maar een levende gestalte zien. De lege hand opent zich als gebaar voor menselijke ontmoeting. Zo weven we een relationeel veld van bezielingsverhoudingen.

Lees verder…
Ontmoet reisgezellen op de levensreis en geef je op voor een spelworkshop!


Agenda

logomenskenjezelf

 • Woensdag 11 juni in Rotterdam voor Kringleden van 13.00 tot 17.00 try-out van de workshop Demasqué met het Maskeradespel; in samenwerking met Gré van der Plee
 • Vrijdag 20 juni de workshop DEMASQUÉ, Hoe drukt u zich uit? in het middagdeel van het IAF-congres voor facilitators dat van 09.00 tot 20.00 in Soesterberg wordt gehouden,
  Kosten deelname aan het congres voor leden € 185,–; niet leden € 295,–
 • Kosten aanschaf Maskeradespel inclusief voorproef speelsessie € 70,–

Extra Lunch Pensant voor Kringleden, aan de hand van Wat is de Kwestie?-Wat is de Questie!

 • Woensdag 16 juli van 12.30 tot 16.30 uur
 • In Ede in een kleine kring rondom de eet- en speeltafel
 • Kosten, inclusief lunch, koffie thee e.d. € 55,–

Een zomerse spelworkshop met het Heldenspel

 • Op woensdag 20 Augustus van 12.00 tot 18.00 uur
 • Afhankelijk van het weer in een binnen of buiten locatie
 • Starten met een high tea om 11.00 uur
 • Info en inschrijving info@menskenjezelf.nl

Huiskamer workshops aan de hand van een spelvorm

Zie: de complete agenda


Nieuw(s) van de Speeltafel

Maskeradespel

Het maskerade spel: de vreemde ander (in jezelf)

Het ‘normale’ sociale verkeer kunnen we zien als een soort van maskerade. Dit spel gaat niet simpelweg over ‘echt’ en ‘vals’ spelen, maar onthult een complex samenspel van sociale en maatschappelijke rollen met uitgespeelde emoties, plots en geheime agenda’s over wat er in en buiten de scripts op het spel staat.
Wanneer we het masker zien als metafoor voor de ‘persona’, de sociale rol die ieder mens speelt, dan vertoont de maskerade in een neoliberale maatschappijinrichting een karakteristieke trek. Het huidige maatschappelijke bal laat iedereen (‘Elckerlyk’) ernaar streven zich op te werken op de sociaaleconomische ladder: Elckerlyk wil meer, beter en hoger scoren dan anderen….

Lees verder…

Begeleiden en faciliteren als spel

Erasmus wees in zijn Lof der Zotheid onder meer op de ijdelheid waarmee mensen het sociale spel spelen. Vanuit een perspectief van levenskunst kun je zeggen dat menselijke ijdelheid een symptoom is van een proces van vervreemding, wanneer men letterlijk gaat geloven in de rol die men speelt. Dat men de sociale rol– als VIP of als dienstbode – ook écht is. De figuur van de hofnar prikt met zijn vrijpostigheid en wijsheid waarmee hij de koning adviseert, de sociale maskerade door.

Van oudsher is de nar een dubbelzinnige figuur – in middeleeuwse narrenfeesten, in de rederijkerskamer, als hofnar en in literatuur, bijvoorbeeld Tijl Uilenspiegel – uiterlijk een ‘zot’ die, met kwinkslagen, een wijze rol speelt – juist door te spotten met sociale hiërarchie en regels. De invalshoek van filosofische levenskunst kent zowel waarde toe aan een proces van ontmaskeren als aan een speelse omgang met maskers, door ze te zien als uitdrukking van een relationele kwaliteit. Hoe kun je een masker – bijvoorbeeld dat van de clown – zo hanteren dat men anders dan vanuit geijkte verwachtingspatronen leert te luisteren? Hoe kan de clown zichzelf relativeren, zodat diepte in communiceren wordt gehoord?
De onthullende en verhullende kracht van maskers, in het bijzonder van de Koning en de Nar, vormt het thema van het jaarlijkse congres van de begroepsgroep van facilitators.

11e IAF congres ‘Faciliteren – Koningswijsheid en Narrenstreken’

Op donderdag 19 juni en vrijdag 20 juni 2014 organiseert de Internationale Associatie van Facilitators (IAF) Nederland haar 11e jaarlijkse congres.
Op de website van de IAF-International Association of Facilitators staat daarover: “Elf is een mooi getal. Het is het getal van de zot, de nar of clown. Het getal 11 gaat net buiten ons ’tellen op tien vingers’, het staat dan ook voor ‘het doorbreken van kaders’; het speelveld van de facilitator, er altijd net buiten, maar toch direct verbonden. En om kaders te kunnen doorbreken is wellicht verbeelding, maar vooral creativiteit en lef nodig.”

Workshop DEMASQUÉ, Hoe drukt u zich uit?

masker

Tijdens dit congres verzorgt Heidi Muijen een spelworkshop aan de hand van het Maskeradespel in samenwerking met Miny Verberne van Inzicht-Uitzicht. Miny verzorgt het onderdeel Mindemptiness met haar masker ‘Gré van de Plee’.

Deelnemers aan de workshop maken kennis met een mix van metaforen, dialoog en spel. Deze ludieke middelen krijgen in de workshop een levenskunstige inbedding, waardoor ze geschikt zijn voor het begeleiden en faciliteren van processen. Cruciaal voor samenwerking is inzicht in de wijze waarop sociale maskers zowel een menselijk gelaat erachter verhullen als bijzondere relationele kwaliteiten onthullen! Doel van de workshop is het faciliteren van een onderzoekend spel naar de sociale maskers, waarmee mensen interacteren. Het leren spelen met maskers stimuleert een synchroon proces van persoonlijke professionalisering en team ontwikkeling
Eerst gaan deelnemers onder leiding van Gré van de Plee op een luchtige manier relaxeren: het verteren van opgehoopte gedachten/ ideeën/ gevoelens om present te zijn bij de workshop. Je gaat verstoppende gedachten/ ideeën/ gevoelens herkennen en merken wat die met je doen.

Daarna nodigt Heidi Muijen deelnemers uit aan de hand van het Maskeradespel een narrige ontmoeting of vervreemdende gebeurtenis in te brengen en een metafoor te construeren van de eigen kwaliteit hoe men een ander tegemoet treedt, op basis van de symbolen uit het spel. Vervolgens gaat men in een kleine groep de ingebrachte narrige ontmoeting of vervreemdende gebeurtenis vanuit drie perspectieven te onderzoeken: eigenheid, de vreemde ander, en koningswijsheden van een stille getuige. Deze trialogische ontmoeting biedt spelers een ervaring van de wijze waarop sociale maskers interactieprocessen mede helpen vormgeven: wat staat er in ontmoeting en communicatie, bijvoorbeeld bij samenwerking in een team, menselijkerwijs op het spel?

De oogst en het resultaat uit de workshop bestaat onder meer uit een creatieve verwerking van de spelervaring door het maken van een masker als symbool voor eigenheid in ontmoeting voor het ont-dekken van de vreemde ander (in zichzelf).

Info info@menskenjezelf.nl


Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en… het vijfde element, de quinta essencia: hoor de Quintessence in de mystieke liefdeskwatrijnen van Djalal al-Din Roemi, Perzisch soefidichter, 1207-1273:

“De wisseling van de seizoenen, brengt net als de komst van de geliefde voorspoed. Het sterven van het lichaam, wekt de lamp van het hart tot leven. Door het lachen van de bliksem, is de wolk in tranen. Door het huilen van de wolk barst de tuin in lachen uit”


Deze nieuwsbrief is van:


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven