Sprokkelende en sporkelende nieuwsbrief

11 februari 2015

Februari sprokkelmaand!


Sacrum purgatorium, quod vocant Februum, unde mensis nomen acceptit.
(de heilige reiniging, die ze Februum noemen, waaraan de maand zijn naam dankt).

Uit: De civitate dei 7,7 van Augustinus, omstreeks 426 nC


Tijd van sprokkelen en sporkelen:

feesten en rituelen rondom onreinheid en zuivering

De naam voor februari als sprokkelmaand verwijst zowel naar de letterlijke betekenis van ‘sprokkelen’, het verzamelen van afgevallen takken in het bos ten behoeve van brandhout èn naar ‘sporkel’. Dat is een vergeten woord dat teruggaat naar het Latijnse ‘spurcus’ dat vuil, smerig en onrein betekent. De rijke woordgeschiedenis laat een samenhang der tegendelen zien. De maand gewijd aan volksfeesten, die – vanuit het perspectief van de kerk – als heidens en onrein werden bestempeld, vallen samen met de maand, gewijd aan een heilig reinigingsfeest …

Het zuiverende vuur...

Volgens de oude Romeinse telling was februari de laatste maand van het jaar; tijd voor het opmaken van de rekening, zowel overdrachtelijk als letterlijk, zodat het jaar ‘vol’ is. Denk daarbij aan de schrikkeldagen in februari die onder het bewind van Julius Caesar (60-44 vC) zijn ingesteld. Opmerkelijk is dat hier – kenmerkend voor symboliek en paradoxen, vieringen en rituelen – tegenstellingen op een betekenisvolle wijze bij elkaar komen: zuiver en onrein, licht en duister, leven en dood, het zuiveren van het onreine

Lees verder over feesten en rituelen

Ondanks culturele verschillen in visies op de paradoxen van het bestaan – goed en kwaad, licht en duister, man en vrouw, rechts en links, boven en onder, ordening en chaos, … – blijkt er een verbindende symboliek in het taalspel van de elementen te bestaan, die ‘heidense’ vergoddelijking van de natuur verbindt met christelijke symboliek en rituelen. Het vuur heeft zowel in de oude hellenistische visie en alchemistische filosofie de betekenis van zuivering als ook in de christelijke symboliek, bijvoorbeeld in de katholieke voorstelling van het vagevuur. Waar een negatieve connotatie van het element aarde in christelijke voorstellingen overheerst – stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren – wijst de as door de verbinding met het vuur weer op haar tegendeel: de overwinning van doodskrachten. Dit gegeven keert terug in het zuiveringsritueel van de aswoensdag (met het askruisje op het voorhoofd) op de dag na de vastenavond wanneer het carnavalsfeest is gevierd; het feest dat gewijd is aan de lusten (carnalis=vleselijk) en de omkering van sociale waarden.

Vurige krachten uit het hart van Moeder Aarde....

 

De dialogische spelvormen van Mens, ken je zelf en de speelse dialoogvormen van Wat is de kwestie? – Wat is de questie! laten je spelen met de symboliek van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur en van het vijfde element ether.…


Agenda

logomenskenjezelf

Filosofisch Café: filosofisch consult & zinvolle kringgesprekken...

 • Elke eerste vrijdag van de maand: 
  van 15.00 tot 16.00: filosofisch consult over een eigen (levens-)vraag 
  van 16.00 tot 18.00 uur: zinvolle kringgesprekken aan de hand van een thema.
 • In de bibliotheek van Weesp.
 • Vrije inloop!

Masterclasses van spel en dialoog aan de hand van het moederspel Mens, ken je zelf!

 • Op locatie
 • Deelname op basis van een individuele intake: info@thymia.nl
 • Kosten: per dagdeel exclusief lunch € 50,–.
 • Voor particulieren inclusief BTW, voor zzp-ers en zakelijke deelname exclusief BTW

Spelworkshop aan de hand van de dialoogtafel: Wat is de kwestie? Wat is de questie! in de Maand van de Filosofie

 • Thema: maatschappelijke ongelijkheid
 • Woensdag 1 april 2015 van 12.30 tot 16.30 uur
 • Op locatie in een kleine kring met lunch
 • Kosten, inclusief lunch, koffie, thee e.d. € 55,– voor kringleden € 35,–

Huiskamer workshops aan de hand van een spel- of dialoogvorm

 • Op locatie aan de hand van een spel- of dialoogvorm naar keuze
 • Richtlijn: tussen 4 en 6 personen € 250,– Meerprijs per persoon per dagdeel € 50,–
 • Informeer naar mogelijkheden: info@thymia.nl

Zie: de complete agenda


Nieuw(s) van de Speeltafel

Try out in Sydney: Gnosisgame: a quest for wisdom!

Gnosisgame: a quest for wisdom! is een Engelse vertaling van het Gnosisspel. Deze is op basis van een aantal try outs beproefd. In maart geeft Heidi Muijen voor kringleden een workshop aan de hand van dit spel in down under Sydney. Het is vanaf heden op bestelling verkrijgbaar.

gnosis game: a quest for wisdom

Het woord gnosis is een oud-Grieks woord voor wijsheid ofwel een rijke vorm van kennis die filosofisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, praktisch en religieus van aard is.
In tegenstelling tot geobjectiveerde kennis, is wijsheid belichaamde kennis. Deze is gebaseerd op persoonlijke ervaring en oriënteert zich op het doorzien van samenhang van kenner en het gekende met een groter geheel. De kenner weet zich in een menselijk, natuurlijk en kosmisch relationeel veld van (betekenis)relaties opgenomen.
In het spel worden deelnemers uitgenodigd een persoonlijke gelukservaring te onderzoeken en in samenhang te brengen met de betekenis van tegenslag en tragiek. Zoals ook in andere spelvormen van het spelconcept Mens, ken je Zelf© staat de klassieke opvatting centraal, dat zelfkennis de basis vormt voor levensgeluk. In dialoog verwoorden en verbeelden spelers de spelervaring in de spiegel van symbolen en mythen, tegen de achtergrond van de filosofie van de levenskunst.

Het doel van het spel is dat spelers zich de eigen, deels onbewuste opvatting over levensgeluk bewuster worden. De oogst uit het spel verbeelden zij in een dichtvorm, een ‘elfje’, en in een symbool.

Wil je het spel bestellen met een speelse voorproeverij of door middel van een huiskamer workshop?
Lees verder over Gnosisgame: a quest for wisdom!


Interesse in een masterclass spelbegeleiding?

Programma van de vier bijeenkomsten: winter, lente, zomer, herfst

Vurige krachten uit het hart van Moeder Aarde....

De ervaring leert dat het goed kunnen vervullen van de rol van spelbegeleider een complexe en interessante kunst is. Het gaat om een gelaagd proces van begeleiding van mensen in hun ontwikkeling door middel van dialoog en spel, gespiegeld in symboliek en narratieven uit de wijsheidstraditie van de filosofische levenskunst.
Wil je je oefenen in de kunst van spelbegeleiding, hoe deze lagen samen te brengen in een creatief proces van existentieel leren?

Thymia organiseert elk seizoen een masterclass spelbegeleiding. Wie zich wil bekwamen als spelbegeleider om een spel- of dialoogvorm in eigen kring (professioneel) te gaan spelen, is uitgenodigd met Heidi Muijen contact op te nemen. Afhankelijk van je ervaring met spel en dialoog, je affiniteit met de filosofische levenskunst en je persoonlijke motivering voor deelname ben je welkom in een inleidende of gevorderde groep.
De masterclasses zijn gecentreerd rond het samen spelen en oefenen met spel en dialoog. Inbreng van ervaringsmateriaal door deelnemers wordt afgewisseld met input van Heidi Muijen. Zij vertelt over de achtergronden bij de dialogische spelvormen van het moederspel Mens, ken je zelf en bij de speelse dialoogvormen Wat is de kwestie? Wat is de questie! en leidt thema’s uit de filosofie van de levenskunst in, vertelt over de waarde van symboliek en mythologie.

Komend jaar zijn de masterclasses gewijd aan het Droomspel, doe je droomwens!; de volgende thema’s, worden in de spelronden aangekaart:

 1. Eigenheid (worden wie je bent)
 2. Vorming (Bildung, authenticiteit in het culturele krachtenveld, participatieve professionaliteit)
 3. Voor en tegenspoed (ontwikkeling van het innerlijk kompas)
 4. Beproevingen op de levensreis (plek der moeite, levenscrises)
 5. Ontmoetingen op de levensreis (relationele afstemming van vernieuwende perspectieven)
 6. Aankomst (het vinden van je bestemming)

De masterclasses kennen de volgende opbouw:

achtergronden bij de filosofische betekenis van de spel attributen...

VOORspelRONDE: Inbreng van ervaring van deelnemers met spel en dialoog en het lesmateriaal over de achtergronden bij het spel en de filosofische levenskunst.

SPELronde: oefenen van spelbegeleiding aan de hand van Mens, ken je zelf door met elkaar een spelronde van het Droomspel, doe je droomwens! te spelen. Bij toerbeurt vervult een deelnemer de rol van spelbegeleider en krijgt daar feedback op.

NAspelRONDE: Inhoudelijke input op het thema dat in de spelronde aan de orde is, vanuit de filosofie van de levenskunst en de rol van symboliek en (mythologische) verhalen in de betreffende spelronde. Voorbespreking lesmateriaal en verwerkingsopdrachten.

Neem contact op met heidi@thymia.nl en motiveer je deelname voor een masterclass!


Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en… het vijfde element, de quinta essencia:
Hoor de Quintessence in een oud-Grieks anoniem gedicht (vC) over de macht der goden

… Je kent hem niet; soms toont hij zich als vuur,
Een felle flits, als water of als nacht
Ook lijkt hij soms op dieren of de wind,
Op wolken, bliksem, donder of een bui.
De zee gehoorzaamt hem en ook de rotsen
En de bronnen en rivieren vol van water.
De bergen beven, zelf de hoogste top.
De hele aarde en de diepste zee …


Een nieuwsbrief van

Download het overzicht van alle Thymia spel- en dialoogvormen met korte informatie per spel- en dialoogvorm, inclusief ISBN-nummers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven