Pruimentijd nieuwsbrief

12 september 2015

September pruimentijd!


Dat het U Eed. Gestr. Geliefde ons met haare jeghenwoordigheit hier te koomen vereeren, teeghens den pruimtijdt, die voorhanden is.

Uit een brief van P.C. Hooft (1581-1647; uit 1643)


Tot in de pruimentijd: het goede moment …

Pruimentijd op het MuiderslotTussen juli en oktober is het pruimentijd: dan worden de pruimen geoogst en kan er jam of chutney, taart of brandewijn van worden gemaakt. De groet ‘Tot in de pruimentijd!’ is een dubbelzinnige uitdrukking elkaar weer te zien in een goede tijd die uiterst onbestemd is: waar men naar uitziet maar die er misschien nooit komt. De uitdrukking zou een historische herkomst hebben. De Amsterdamse burgemeester P.C. Hooft waarnaar de beroemde literatuurprijs en beruchte winkelstraat is vernoemd verbleef ‘s zomers op zijn buitenverblijf, het Muiderslot. Hij was door prins Maurits benoemd als ‘drost van Muiden’ en ‘baljuw van Gooiland’. Hij nodigde zijn literaire vrienden, waaronder Constantijn Huygens, Roemer Visscher en Joost van den Vondel uit op het slot de zomertijd door te brengen. De kring wijdde zich dan aan dichtkunst en conversatie, zang en dans, schilderen en tekenen.

De cultivering van humanistische deugden!

appelDe pruimentijd staat dus eigenlijk voor het beoefenen van culturele genoegens en humanistische deugden zoals vriendschap, gastvrijheid, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, welwillendheid. In deze geest schreef hij de hierboven aangehaalde uitnodiging in een brief, wellicht aan één van de gegoede dames, weduwen en andere ‘mejoffres’ die tot de kring behoorden, zoals de weduwe Heleonora Hellemans, met wie hij na de dood van zijn vrouw Christina van Erp en ‘drostin van Muiden’ in huwelijk trad en de dichteres Tesselschade, dochter van Roemer Visscher.
De jongere kringgenoot en dichter Geerard Brandt roemde de gastvrijheid van Hooft: “…was zo gastvrij, dat het Huis te Muiden bij zomertijd … zelden ledig was van luiden van letteren en van geest.”

Wanneer de vrienden van de Muiderkring van elkaar afscheid namen en naar hun winterse verblijfplaatsen togen, zouden zij ten afscheid tot in de pruimentijd hebben gezegd; in de hoop elkaar de volgende zomer weer te zien, wanneer de pruimen rond het slot weer rijp zouden zijn… Al moge deze historische herkomst van de uitdrukking twijfelachtig zijn, ze zegt toch iets over een interessante kairotische kunst van het kiezen van het goede moment, dat niet chronologisch is vast te stellen veeleer met de hulp van Kairos

Lees verder over de pruimentijd: het kiezen van het goede moment.

Beoefen de kunst van het vinden van het goede moment door in het samenspel van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur het vijfde element ether of de quintessence te ervaren.

Maak kennis met de symboliek en lees verder over de dialogische spelvormen van Mens, ken je zelf en de speelse dialoogvormen van Wat is de kwestie? – Wat is de questie!


Agenda

logomenskenjezelf

Filosofisch Café: zinvolle kringgesprekken over een thema...

 • De eerste vrijdag van de maand – uitgezonderd 2 oktober en 1 januari 2016
  6 november is het thema ‘levensverhalen’
  4 december is het thema ‘rituelen’
 • van 15.00 tot 16.00: filosofisch consult over een eigen (levens-)vraag op aanvraag: heidi@thymia.nl
 • van 16.00 tot 18.00 uur: dialoog over het thema.
 • In De Bibliotheek van Weesp.
 • Vrije inloop!

Speelse voorproeverij aan de hand van het Heldenspel: speel je zelf! voor Kern & Kringleden

 • Thema: onderzoek eigen drijfveren door een rolmodel te kiezen en diens weg van de held te volgen!
 • Vrijdag 18 september 2015 van 12.30 tot 17.30 uur
 • In een kleine kring op locatie: informatie en inschrijving heidi@thymia.nl
 • Kosten lunch, koffie, thee e.d.: ‘donatie in de pot’ van kringleden

Lunch pensant aan de hand van het Pythiaspel: doe een worp

 • Thema: beoefen de kunst van betekenisgeving door te spelen met ‘het toeval’
 • Vrijdag 20 november 2015 van 12.30 tot 16.30 uur
 • Speelse en culinaire voorproeverij op een unieke locatie
 • Verdere informatie en inschrijving: heidi@thymia.nl 
 • Kosten, inclusief lunch, koffie, thee e.d. € 55,– Inclusief het Pythiaspel € 95,–

Masterclasses spel & dialoog aan de hand van het moederspel Mens, ken je zelf: Droomspel: doe je droomwens!

 • Thema: zich bekwamen in het begeleiden van Spel & Dialoog in kleine kring vanuit een ludische levenskunst
 • Op locatie in een kleine groep tot max.8 deelnemers
 • Deelname op basis van een individuele intake: heidi@thymia.nl
 • Kosten: per dagdeel exclusief lunch € 70,–.
 • Voor particulieren inclusief BTW, voor zzp-ers en zakelijke deelname exclusief BTW

Huiskamer workshops met een thema, aan de hand van een spel- of dialoogvorm

 • Op locatie en afstemming over de geschikte spel- of dialoogvorm
 • Richtlijn: tussen 4 en 6 personen € 250,= Meerprijs per persoon per dagdeel € 50,=
 • Informeer naar mogelijkheden: heidi@thymia.nl

Zie: de complete agenda


Nieuw(s) van de Speeltafel

Digitaal spelen: a quest for wisdom!

draad van AriadneOp basis van het Gnosisspel: speel je wijs! en van het Gnosis game: a quest for wisdom! worden digitale versies  ontwikkeld.

Het Gnosisspel dient al geruime tijd voor workshops voor het onderzoeken van persoonlijke opvattingen over levensgeluk door te spelen met verschillende visies uit de Europese filosofische levenskunst. De Engelstalige versie is in een aantal try-outs beproefd, waaronder een presentatie voor netwerkpartners in Sydney.

Het bijzondere aan de digitale versie van het spel is, dat er wordt geput uit wijsheidstradities uit Oost en West, Noord en Zuid. Daarmee kan de speler een eigen koers in het leven ontwikkelen met mythische symboliek en filosofische principes van levenskunst.

Het digitale spel is een uitbreiding van het spelconcept Mens, ken je Zelf ©.
Centraal staat de klassieke opvatting dat zelfkennis de basis vormt voor levensgeluk. Het woord gnosis is een oud-Grieks woord voor wijsheid ofwel een gelaagde vorm van kennis waarin filosofische, wetenschappelijke, kunstzinnige, en religieuze elementen zijn verweven tot praktische wijsheid.
In tegenstelling tot geobjectiveerde kennis, is wijsheid belichaamde kennis. Deze is gebaseerd op persoonlijke ervaring en oriënteert zich op het doorzien van samenhang van kenner met een groter geheel. De kenner weet zich in een menselijk, natuurlijk en kosmisch veld van (betekenis)relaties opgenomen en onderzoekt langs het web van relaties de goede weg in het leven.

De bordspelversie is in een Nederlandse of een Engelse variant te bestellen met een speelse voorproeverij of door middel van een huiskamer workshop!

Lees verder over
Gnosisspel: speel je wijs! en
Gnosisgame: a quest for wisdom!

Vooraankondiging van de presentatie van het digitale spel: a quest for wisdom!

gnosis game: a quest for wisdomThymia organiseert in het nieuwe jaar een bijeenkomst waarin het digitale spel: a quest for wisdom! wordt gedemonstreerd.
Ook zal er een schets worden gegeven van de wijze waarop het spel zal worden doorontwikkeld.

In het digitale spel stellen spelers een persoonlijke levenskunststrategie samen, op basis van het prioriteren van gelukservaringen.
De filosofie achter het spel gaat ervan uit dat het ‘goede’ zich verbergt in elementaire ervaringen. Door de verschillende kwaliteiten van elementair geluk in het filosofisch kompas te gebruiken om de eigen levenskunst te ijken, herkennen spelers zich in een bepaald type levenskunstenaar: een dromer, een bouwer, een speler of een strateeg, een wijze of een werker.

Waar andere spelvormen van Mens, ken je zelf vooral putten uit de klassieke Griekse en moderne Europese filosofische levenskunst, daar geeft het digitale spel instructies vanuit wijsheidstradities uit diverse culturen. Zo kan men het eigen kompas ijken met het boeddhistische principe van compassie en een oorspronkelijke (Boeddha)natuur in ieder mens en levend wezen; of met het taoïstische uitgangspunt ‘wu wei’: handel door niet tegen de natuur (natuurlijke processen, je eigen aard, …) in te handelen; of met een Afrikaanse Ubuntu-filosofie van menselijkheid door de wijsheid van de groep aan te boren.

het labyrintHet doel van het digitale spel: a quest for wisdom!  is dat spelers op basis van een quiz inzicht krijgen in de eigen levenskunst en deze aanboren in het leven van alledag: de oogst uit het spel is een levenskunstig advies met persoonlijk toegesneden mythische symboliek en magische helpers.
Deze dienen als visuele ankers hoe een goede koers in het leven te houden.

Welkom op de presentatie en voorproeverij van het digitale spel Quest for Wisdom op vrijdag 12 februari 2016.
Op deze bijeenkomst kun je kenbaar maken op welke wijze je bij het project betrokken wilt worden.
Er is een beperkt aantal plaatsen, dus geef je snel op.
Het idee is dat kringleden die geïnteresseerd zijn ook actief kunnen participeren in dit project.

Neem contact op met heidi@thymia.nl voor verdere informatie en deelname aan deze bijeenkomst!


Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en… het vijfde element, de quinta essencia:
Hoor de quintessence in het gedicht ‘Dromen’ van Constantijn Huygens (1594-1687),
Hollands dichter en staatsman en componist over het droomkarakter van het leven en het echte van de droomwereld:

Twee werre-werelden bewoon ik overhands,
Een die ‘t volkomen is, een ander bijkans.
‘s Daags bevind ik mij in d’een, ‘s nachts dunk ik mij in d’ander
In arbeid en in ernst gelijken zij malkander.
Dit scheelt het: deze zie ik, die dróóm ik dat ik zie,
Of is deez’ mogelijk zowel een droom als die?


Een nieuwsbrief van

Download het overzicht van alle Thymia spel- en dialoogvormen met korte informatie per spel- en dialoogvorm, inclusief ISBN-nummers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven