Roerige Nieuwsbrief

maart 2016

Maart roert zijn staart!


Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil en mei doet er ook nog wat bij.

De naam ‘Maart’ verwijst naar de Romeinse Oorlogsgod ‘Mars’. Op oude Juliaanse Kalender viel Nieuwjaarsdag op 25 Maart. Later, volgens de Gregoriaanse Kalender, werd het begin van het nieuwe jaar verschoven naar Januari. Deze naam verwijst naar de Romeinse god Janus, de god met het dubbele gezicht – voor en achteruit kijkend – die op deuren en stadspoorten staat afgebeeld en zo een overgang of doorgang markeert.


Roerige tijden…

Vurige krachten uit het hart van Moeder Aarde....
Vurige krachten uit het hart van Moeder Aarde….

We leven in roerige tijden. Buiten kondigt zich de lente aan met regens en stormen, sneeuw en hagel. Elk jaar het wonder: na weken van donkerte en kou gaan de dagen lengen. De zon wordt warmer, het groen ontspruit. Binnen bewegen we mee met het spel der elementen: blij zien we uit naar het komende licht, de lichte sfeer van zomerwarmte.
Daarop te kunnen vertrouwen maakt ook het staartje winter in maart of april nog draaglijk. Het leven samen met de natuurlijke processen beweegt zich cyclisch, in oneindige herhaling. Elk jaar genieten we van het elementaire geluk van de eerste sneeuwklokjes en krokusjes. We worden gedragen op het ritme van de jaargetijden.

De roerige tijden op het wereldtoneel verdwijnen niet met de lentezon helaas; ze zijn lastiger te dragen voor de gevoelige ziel. We lijken niet echt te leren van de geschiedenis en vallen steeds terug in barbaarse gewoonten van oog om oog, tand om tand.

Een romantische of een rationalistische route naar levensgeluk….

De wolf in ons...
De wolf in ons…

De filosoof Kant was ervan overtuigd dat we door de ontwikkeling van onze rationele vermogens ook maatschappelijke welstand zouden kunnen bereiken. In die vrolijke gedachte van vooruitgang willen wij, als kinderen van de Verlichting, nog steeds graag geloven.

Hier tegenover staat de idee van ‘de edele wilde’ die aan de filosoof Rousseau wordt toegeschreven. Hoe meer beschaving hoe verder we van een leven in harmonie met de natuur en elementair geluk afdwalen…. De mogelijkheid van een ‘primitieve’ natuurlijke en gelukkige staat van zijn klinkt aanlokkelijk en troostrijk!

Heeft één van beide filosofen gelijk? Lees verder …. 

Granaatappel: symbool van liefde
Granaatappel: symbool van liefde

Relationeel gezien zijn er eigenlijk steeds drie vormen van handelen: daden van liefde en compassie; daden van haat en agressie; en de vele tinten grijs van onverschilligheid daartussen.
Filosofisch gezien zijn er daarom steeds twee opties: de grijze middenweg van onverschillige verstandigheid of de wijze middenweg van ethisch handelen. Dat betekent niet automatisch moreel goed gedrag. Verschil willen maken begint met het streven naar bewustzijn hoe we met ons handelen hoe dan ook kleur geven aan relationeel, gedeeld leven: we hebben allemaal een hart dat bloeden kan, we ademen dezelfde lucht. Zo kunnen we steeds kiezen tussen een weg van liefde, door alle kinderen van moeder aarde goeds te gunnen, of door afgunst, hebzucht en agressie een weg van haat te bewandelen.

De dialogische spelvormen van Mens, ken je zelf en de speelse dialoogvormen van Wat is de kwestie? – Wat is de questie! zijn gericht op bewustwording van waarden door te spelen met de symboliek van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur en van het vijfde element ether.…


Agenda

logomenskenjezelf

Filosofisch Café: filosofisch consult en zinvolle kringgesprekken...

 • De eerste vrijdag van de maand tot de zomer van 2016
  – 1 april: humor: platte ontsnapping of wijs weten over het leven?
  – 6 mei: religie: bindmiddel of splijtzwam?
  – 4 juni: koersbepaling: volg je je hoofd of je hart?
 • Bij vooraanmelding van 15.00 tot 16.00 uur: filosofisch consult over een persoonlijke vraag; op aanvraag: heidi@thymia.nl
 • van 16.00 tot 18.00 uur: dialoog over het thema.
 • In de bibliotheek van Weesp.
 • Vrije inloop!

Lunch pensant aan de hand van het Pythiaspel

 • Thema: Doe een worp over een kwestie! En leer de tekenen te duiden…
 • Vrijdag 11 maart van 12.30 tot 16.30 uur
 • Kosten lunch, koffie, thee e.d.: € 55,=
 • In een kleine kring op locatie: informatie en inschrijving heidi@thymia.nl

Lancering van het wijsheidsweb rond de Game for wisdom!

 • Kern en kringen Quest for wisdom!
 • Vrijdag 20 mei 2016 van 13.00 tot 16.30 uur
 • Op locatie met luchtige, stromende, dragend-vertakkende en vurig-actieve kringen: geef je op! heidi@thymia.nl

Masterclasses Spel en Dialoog aan de hand van het moederspel en de vaderdialoogtafel

 • Thema: zich bekwamen in het begeleiden van Spel en Dialoog in kleine kring vanuit een ludische levenskunst
 • op locatie in een kleine groep tot maximaal 8 deelnemers
 • Kosten: per dagdeel inclusief lunch € 100,=
 • Voor particulieren inclusief BTW
 • Voor zzp-ers en zakelijke deelname exclusief BTW
 • Deelname op basis van een individuele intake: heidi@thymia.nl

Huiskamer workshops aan de hand van een spel- of dialoogvorm

 • Op locatie aan de hand van een spel- of dialoogvorm naar keuze
 • Richtlijn: tussen 4 en 6 personen € 250,= Meerprijs per persoon per dagdeel € 50,=
 • Informeer naar mogelijkheden: heidi@thymia.nl

Zie: de complete agenda


Nieuw(s) van de Speeltafel

Quest for wisdom als concept voor begeleiding: work in progress!

ondernemen rond de game for wisdom...
ondernemen rond de game for wisdom…

In De Bibliotheek van Weesp vond op 12 februari jl. de presentatie plaats van de game for wisdom met een workshop voor het zich ontwikkelende concept voor begeleiding door spel & dialoog.
Johann Gomes, betrokken bij de spelontwikkeling sinds 2007, en Miny Verberne – van Inzicht-uitzicht.nl en medeontwikkelaar van de workshop ‘Demasqué’ voor het jaarlijks congres van de beroepsgroep van facilitators – vormen samen met Heidi Muijen de kern van deze onderneming.

De middag startte informeel rond de broodjestafel, rijk en sfeervol verzorgd door Marie Bays. Daarna rond de digitale speeltafel en in een world café setting. Er waren 20 belangstellenden die zowel feedback gaven op de game als op het spelconcept eromheen. Zo hebben zich een luchtige, stromende, dragend-vertakkende en vurig-actieve kring gevormd.

Marie met de broodjes
Marie met de broodjes

De luchtige kring kent leden die hun betrokkenheid luchtig houden: tijdens een concrete ontmoeting zoals deze presentatie.
De stromende kring bestaat uit leden die op wisselende manieren mee blijven stromen met de verdere ontwikkeling van het spel en het concept voor begeleiding.
De dragend-vertakkende kring wordt gevormd door leden die het spel helpen verder te ontwikkelen, mede in de eigen werkkring en met eigen netwerken.
De vurig-actieve kring kent leden, die op eigen wijze actief helpen bouwen aan het concept, bijvoorbeeld door de muziek te ontwikkelen die we aan het spel willen toevoegen.

Mocht je je willen aansluiten bij één van deze kringen om het (spel)concept verder uit te bouwen, meld je aan: Heidi@thymia.nl


Van 2006 – 2016 – naar een globale toekomst met interculturele levenskunst!

elemententafel
elemententafel

In het komende jaar gaat het er vooral om de game for wisdom uit te bouwen tot een wijsheidsweb, waarin muzikale, verhalende en rituele vormen van levenskunst de spel- en dialoogvormen verrijken. Dit concept heet Quest for Wisdom: vooralsnog een digitale ruimte waar kern en kringen en klanten elkaar ontmoeten.

Het ontwikkelde materiaal en de dienstverlening eromheen — de game en de muziek, de verhalen en rituelen, de dialoog- en spelvormen – zijn in combinaties van digitale en persoonlijke begeleiding, masterclasses en leiderschapsprogramma’s, en andere vormen van levenskunst af te nemen. Op korte termijn zal het wijsheidsweb naast persoonlijke en professionele vormen van begeleiding zich vooral richten op team- en leiderschapsontwikkeling en train-de-trainers-activiteiten.

Het lange termijn perspectief is een scholings- en ontmoetingsruimte voor het ontwikkelen en aanbieden van narratieve (op-)voedende vormen van levenskunst, met wortels in Oost en West, Noord en Zuid. Levenskunst kent diverse vormen: spel en dialoog, rituelen en symboliek, verhalen en muziek, culinaire en kunstzinnige vormen. De vormen vertolken de ambitie levenskunst in organisaties te versterken vanuit een intercultureel hart. Hoe divers de dienstverlening ogenschijnlijk lijkt, in de kern gaat het om menswording en gemeenschapsvorming met het oog op een kosmopolitische, globale samenleving!


Heidi Muijen blikt terug: Tien jaar Thymia Spel- en Dialoogvormen:

tijd voor een nieuwe generatie spel en dialoog kleinkinderen!

vaderdialoogtafel tijdens de presentatie
vaderdialoogtafel tijdens de presentatie

“Winter 2006 vonkte het idee van een filosofisch bordspel door mijn geest. De training die als aanjager had gefungeerd, ging niet door, maar het idee liet mij niet los! Dat leidde in de afgelopen tien jaar met bezieling en bevlogenheid, in wisselende kernen en kringen van betrokken mensen, tot het moederspel Mens, ken je zelf! en de vaderdialoogtafel: Wat is de kwestie? Wat is de questie!

Mijn blijvende drijvende en ondersteunende kracht in deze tien jaar was Joke Koppius, die als de beste vroedvrouw met raad en daad de twaalf spel- en dialoogkinderen hielp geboren te laten worden.

Deze twaalf spel- en dialoogvormen zijn steeds rond een thema gecentreerd, dat speels en dialogisch wordt aangesneden: de weg van de held, het voeren van een morele dialoog, het ontwikkelen van je levensfilosofie, het volgen van je droomwens, een kringgesprek voor zinvolle ontmoetingen, spelen met sociale maskers ….”


Kringen en kernen

De luchtige kring kent leden die hun betrokkenheid luchtig houden: tijdens een concrete ontmoeting zoals deze presentatie
De luchtige kring kent leden die hun betrokkenheid luchtig houden: tijdens een concrete ontmoeting zoals deze presentatie

“Hoewel het gezin zo compleet leek, krijgt het Thymia spel- en dialoogconcept, zoals het met kinderen pleegt te gaan, ook zelf kinderen. Het eerst kleinkind ziet nu na tien jaar spelen en dialogeren het licht: game for wisdom in een digitale vorm! It takes a whole village to raise a child, zo luidt een wijs woord dat Thymia zich ter harte neemt.
Ik voel me rijk met mijn twee ondernemende vrienden een kern te vormen dit spel tot wasdom te brengen en een goede plaats in de wereld te gaan geven!”

Lees meer over het Interculturele Rad voor Levenskunst …


Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en… het vijfde element, de quinta essencia:
Hoor de Quintessence in het gedicht “Phoenix” van dichter, literair commentator en vertaler Hendrik Marsman (1899-1940)

Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen –
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
o, wiek nu op uit de verbrande takken
het nest is goed, maar het heelal is ruimer.


Een nieuwsbrief van

Download het overzicht van alle Thymia spel- en dialoogvormen met korte informatie per spel- en dialoogvorm, inclusief ISBN-nummers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven