Lichte Nieuwsbrief

16 november 2015

November lichtjestijd


Laat de lieve lichtjes schijnen
Op ’t wit besneeuwde veld
Laat alles dat ons hart doet schrijnen
Verdwijnen zoals sneeuw die smelt.

Uit het ‘Verlichte Bomenlied’
Tekst/muziek: Will Tura, Van Aleda, Ke Riems, bewerking Tony Geys


Licht in donkere tijden

not-in-my-name
not-in-my-name

Vrijdag de dertiende november 2015 zal de geschiedenis ingaan als een donkere en bloedige dag … en tegelijkertijd als een dag waarin een boodschap van licht de hele wereld rondgaat.

Waar we getuigen van zijn, lijkt een tragische herhaling van de geschiedenis – gecondenseerd in de Parijse tijdsruimte en inktzwart uitvlekkend, zoals op veel andere plaatsen in de wereld, geweldhaarden in het nabije Oosten en elders.
Liefdevolle antwoorden: het tonen van een zee van lichtjes ter nagedachtenis van de slachtoffers …

lichtjes place de la république
lichtjes place de la république

Hoewel nagenoeg alle wereldreligies en levensbeschouwingen in essentie universele mensenliefde prediken, verkeert de leer zich in de praktijk in haat jegens ‘de vreemde ander’. Vroeger de kruistochten die tot een eeuwenlange stroom van bloed heeft geleid. Nu dood en verderf door IS. Er bestaat geen ver weg van mijn bed meer! We zijn één mondiale gemeenschap, het lijden van mensen elders is ook onze pijn…

Ideologisch geweld

Aboutaleb
Aboutaleb

Een gewelddadig verschil tussen de esoterische boodschap van liefde en exoterische regeltjes voor de gelovige, hoe zich te kleden, eten, gedragen op straat etc. Het bevoorrechten van een groep ‘ware gelovigen’ gaat altijd samen met onderdrukken van anderen, met geweld en bloedvergieten …

Solidariteitsbetuigingen met Parijs door gebouwen en profielen op facebook te tooien met de Franse vlag; Evoluon, lichtjeshuis in Eindhoven.
Ethisch stelling nemen en zich uitspreken …
Lichtfeesten in alle windstreken!

Geloof in het leven: daden van liefde…

Sydney Opera house
Sydney Opera house

De wereldwijde steunbetuigingen variëren van morele verontwaardiging, oproep tot gebed, proteststemmen, politieke discussie en oproepen tot actie. Sociale media vertolken, polariseren en kanaliseren het gesprek van de dag.
Zo sturen mensen via facebook de foto van de Opera House in Sydney met de tekst
‘The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.’

De commotie leidt opnieuw tot reacties en relativering. Zoals:
“we hebben geen nieuwe religie nodig – wij geloven in muziek, kussen en vreugde, …”

cartoon Charlie Hebdo
cartoon Charlie Hebdo

In een notendop staat in de cartoon van een tekenaar van Charlie Hebdo kernachtig waar het om draait: religie als ideologie óf geloof in het leven. Ook zonder dat een religie expliciet haat zaait, is een religieuze ideologie inherent gewelddadig door praktijken van uitsluiting (wij – de ware gelovigen en zij – de afvalligen en ongelovigen). Geloof in het leven en in de mens als mens is insluitend en gebaseerd op gedeelde waarden: iedereen kent de vreugde van elkaar kussen, iedereen heeft naasten lief. Zo scherp is de snede: liefde als beleving en omhelzing van je naasten versus naastenliefde als leer, een ideologie die definieert wie tot je naasten gerekend mogen worden (wij versus zij).

Lichtfeesten in Noord en Zuid – Oost en West

Lees meer …

Volle maan - feest van de lichtjes met Tazaungmon
Volle maan – feest van de lichtjes met Tazaungmon

Ook al zijn er interessante verschillen op te merken tussen de verschillende religieuze en culturele gebruiken tijdens de lichtfeesten, er blijft bij mij een filosofische essentie hangen. Zo luidt mijn overdenking: Gaan de lichtfeesten, die alle culturen in Noord en Zuid, Oost en West kennen, uiteindelijk over het beoefenen van alomvattende liefde? We spreken over de gulden regel en bedoelen een wijsheid die diverse culturen kennen, en slechts verschillend formuleren: wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet – wie goed doet goed ontmoet… We zijn allen stervelingen, kinderen van Moeder Aarde en delen dezelfde lucht en sterrenhemel – de zon schijnt over ‘goeden en kwaden’. In een simpele (exoterische) manier vertaald ‘zijn’ er slechte mensen, kwade zielen, boze geesten enz. In een subtielere (filosofische of esoterische zin) vertaald, leven wij allen in sferen van licht en van duisternis. Zowel letterlijk met de jaargetijden en de afwisseling van koud en warm, donker en licht, nat en droog … als figuurlijk in de krochten van onze ziel met duivelse gevoelens van haat naast de hemelse van hoop en liefde.


Agenda

logomenskenjezelf

Try-out van het digitale spel: Quest for wisdom!

 • Try-out van het spel Quest for wisdom
 • Woensdag 2 december 2015
 • In een kleine kring met het team analoge en digitale gamedesigners en ontwikkelaars

Filosofisch Café: zinvolle kringgesprekken over een thema...

 • De eerste vrijdag van de maand – uitgezonderd 1 januari 2016
  4 december is het thema ‘rituelen’
 • van 15.00 tot 16.00: filosofisch consult over een eigen (levens-)vraag op aanvraag: heidi@thymia.nl
 • van 16.00 tot 18.00 uur: dialoog over het thema.
 • In De Bibliotheek van Weesp.
 • Vrije inloop!

Lunch pensant aan de hand van het Heldenspel: speel je zelf!

 • Thema: beoefen de weg van de held
 • Vrijdag 20 november 2015 van 12.30 tot 16.30 uur
 • Speelse proeverij op locatie
 • Kosten, inclusief lunch, koffie, thee e.d. € 45,–
 • Verdere informatie en inschrijving: heidi@thymia.nl 

Masterclasses spel & dialoog aan de hand van het moederspel Mens, ken je zelf: Droomspel: doe je droomwens!

 • Thema: zich bekwamen in het begeleiden van Spel & Dialoog in kleine kring vanuit een ludische levenskunst
 • Winterbijeenkomst op 15 januari, op locatie in een kleine groep tot max. 8 deelnemers
 • Kosten: per dagdeel exclusief lunch € 70,–.
 • Voor particulieren inclusief BTW, voor zzp-ers en zakelijke deelname exclusief BTW
 • Deelname op basis van een individuele intake: heidi@thymia.nl

Presentatie van de digitale versie van het spel: Quest for wisdom!

 • Thema: Presentatie van het digitale spelconcept Quest for wisdom en het formeren van een kern en kring rondom het digitale spelen
 • Vrijdag 12 februari 2016 van 13.00 tot 16.30 uur
 • In een kleine kring op locatie: informatie en inschrijving heidi@thymia.nl

Huiskamer workshops met een thema, aan de hand van een spel- of dialoogvorm

 • Op locatie en afstemming over de geschikte spel- of dialoogvorm
 • Richtlijn: tussen 4 en 6 personen € 250,= Meerprijs per persoon per dagdeel € 50,=
 • Informeer naar mogelijkheden: heidi@thymia.nl

Zie de complete agenda


Nieuw(s) van de Speeltafel

Digitaal spelen: a quest for wisdom!

prototype: Rad van levenskunst uit Quest for wisdom
prototype: Rad van levenskunst uit Quest for wisdom

De ontwikkeling van een digitale versie van Mens, ken je zelf is in volle gang.
Op 2 december 2015 vindt er een try-out plaats van de game designers samen met de ontwikkelaars van het spelconcept, zodat de vertaling in een digitale vorm optimaal wordt.

Ook in het spelconcept zelf is een verruiming van het Filosofisch Kompas met de vier elementaire richtingen, aarde – water – lucht – vuur en het vijfde element de quintessence als centrum, tot een intercultureel Rad van Levenskunst. De spaken van het Rad bestaan uit levenskunststijlen met verschillende wijsheidstradities uit Noord en Zuid, Oost en West!

Het resultaat dat spelers uit de digitale versie van het spel krijgen, is een archetypische typering van de eigen levenskunststijl, verrijkt met een levenskunstig advies. Dit advies is ontleend aan een wijsheidstraditie met archetypische symboliek uit bijpassende mythen, die – op basis van de achtergrondfilosofie van Mens, ken jezelf en het levenskunstmotto word wie je bent! – de speler kunnen stimuleren in diens persoonlijke groei. Het spelconcept bevat namelijk een cyclisch model, vergelijkbaar met de fasen die in mythen uit alle windstreken zijn beschreven en bekend staan als ‘de weg van de held’.

De start van deze weg is de roep vanuit een verlangen naar menswording, mede door bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschap. Het gaan van een goede weg vraagt van ons opmerkzaam te zijn voor tekens onderweg en open te staan voor (magische) helpers, hulp uit onverwachte hoek. Om op de ingeslagen richting door te gaan is het nodig vertrouwen en moed te ontwikkelen. Daarbij hoort ook het overwinnen van innerlijke weerstanden en angst; twijfel te kunnen zien als wegwijzer naar (zelf) onderzoek. De weg van de held kenmerkt zich door beproeving: ook weerstanden van buitenaf worden strijdvaardig tegemoet getreden en de plek der moeite betreden.

prototype: Weg van de held uit Quest for wisdom
prototype: Weg van de held uit Quest for wisdom

Als held onderga je een louteringsproces wanneer je door deze fasen heen gaat. De transformatie ‘van binnen’ toont zich evenzeer ‘van buiten’: de situatie waarin je je bevindt zie je anders en wórdt anders!

Wijsheidstradities uit alle windstreken …

In alle culturen bestaan er mythen en heldenverhalen die een perspectief op menswording en een goede weg wijzen te worden wie je bent. Ook in zegswijzen, spreuken en spreekwoorden is die wijsheid opgeslagen. Pas later ontstaat er filosofische reflectie en een systematisering en fundering tot een vorm van ‘wetenschappelijke kennis’ van de eeuwenlang mondeling doorgegeven wijsheidspraktijken. Vanuit een wetenschappelijk perspectief benoemen we die oudere praktische wijsheid mythisch-magisch in tegenstelling tot de rationele vorm van kennisvergaring en wetenschapsbeoefening. Deze ontstond in meerdere culturen, vooral vanaf de zesde eeuw vC. Die tijd noemde de Zwitserse filosoof Karl Jaspers een spiltijd, waarin wijsheid werd gesystematiseerd door filosofen en stichters van de grote levensbeschouwingen in verschillende culturen – zoals Socrates, Boeddha, Confucius, Lao Zi, Zarathustra, de profeten van Israel, Jezus en Mohammed. De cultuurfilosoof Joseph Campbell gaf een mythologische systematisering van de oude wijsheid die in mythische verhalen uit alle windstreken is opgeslagen. Diens perspectief op ‘de weg van de held’ wordt in hedendaagse praktijken van coaching en training toegepast.

sankta Lucia
sankta Lucia

Volgens een aantal filosofen, waaronder Peter Sloterdijk, leven we nu in een tweede spiltijd. Als kinderen van de geschiedenis met wortels in die eerste spiltijd hebben we wellicht nog onvoldoende afstand om een en ander goed te kunnen duiden. De oude beschermende culturele omhulsels noemde hij ‘sferen’, die gemeenschappen nodig hebben zich te beschermen en te organiseren als cultuur, zoals het immuunsysteem onze fysieke gezondheid. Deze sferen staan in het huidige tijdsgewricht onder druk en zien we aan alle kanten desintegreren. Misschien hebben we in deze tweede spiltijd de wijsheid der ouden van alle culturen opnieuw aan te boren. Wijsheid te herkauwen en vloeibaar en speels te maken in een interculturele en mediale vorm. Met Quest for wisdom wil Thymia hieraan bijdragen! 

Neem contact op met heidi@thymia.nl voor verdere informatie en deelname aan bijeenkomsten!


Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en… het vijfde element, de quinta essencia:

Sankta Lucia Santa Lucia
Natten var stor och stum De nacht is groot en stil
Nu hör det svingar, Nu hoor je het gedraai,
i alla tysta rum in alle donkere kamers,
sus som av vingar. het geruis als van vleugels.
Se på vår tröskel står (2x) Kijk, op onze drempel staat,
vitklädd med ljus i hår. in het wit gekleed, met kaarsen in het haar,
Sankta Lucia, Sankta Lucia! Santa Lucia, Santa Lucia!

Een nieuwsbrief van

Download het overzicht van alle Thymia spel- en dialoogvormen met korte informatie per spel- en dialoogvorm, inclusief ISBN-nummers.

1 gedachte over “Lichte Nieuwsbrief”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven