Koningsnummer

30 april 2013


Niet deze niet de andere maar een wereld nooit van gedroomd ligt voor ons open…

Martin Leopold in ‘Vervoeging van zijn’.


De magie van een kroning

Geen koning zonder kroning?

regenboog
regenboog

Toch wel. Ons land heeft een nieuwe koning gekregen door een inhuldiging. Hoewel voor sommigen een kroning als ritueel meer tot de verbeelding spreekt, gaat het uiteindelijk om de kracht van rituelen die van een kroonprins een koning maakt. Even is de verbeelding aan de macht en geloven we collectief in de magie van rituelen…

Eigenlijk net zoals in het verhaal van Antoine de Saint-Exupéry waarin de Kleine Prins op een kleine planeet een koning bezocht en onder de indruk was van diens macht – zelfs de zonsondergang behoorde tot zijn bewind! Hij arrangeerde de zonsondergang precies op het moment dat de omstandigheden het gunstigste waren; dat tijdstip vond hij steeds op de seconde precies op een kalender vermeld.

In zijn wijsheid hield hij ook rekening met zijn volk. Hij verordonneerde nooit zaken die hen in opstand zouden kunnen brengen. En zo stelde de koning: Ik heb het recht gehoorzaamheid te eisen omdat mijn bevelen redelijk zijn!

Eertijds sprak het volk bij de inhuldiging van koningin Beatrix: geen kroning zonder woning!

Sindsdien zijn de prijzen van woningen verveelvoudigd en is de leegstand van kantoren een vertrouwd beeld in elke gemeente geworden.
En groter dan ooit is het verlangen van het volk naar sprookjesbeelden! Zoals het beeld van de kroon, de rijksappel, de scepter en de hermelijnen mantel en de rituelen van de koningsspelen en koningsliederen. De enscenering van dit nationale sprookje biedt een toneel voor de herbeleving van ieders individuele koningsdrama.
Welke koningen en wetten staan als morele codes in onze ziel gegrift en bepalen onbewust het levenspad?

Of het nu een kroning of inhuldiging betreft, uiteindelijk is de kracht van magie en rituelen sterker dan die van ons gezonde verstand.

appel
appel

Waarom niet bewust kiezen voor de magie van rituelen en deze inzetten ter bevordering van levenskunst?
Vanuit een perspectief van levenskunst staat de inhuldiging voor het onderschrijven van de juiste wetten en koninklijke principes die we – in een nieuwe levensfase – leidend willen laten zijn op de levensreis. De rituelen en symbolen doen een appèl op het verbeeldingsvermogen van de ziel te gaan dromen over principes die waarde geven aan ons leven.
Met de kracht van een droombeeld kunnen we kiezen voor een inspirerend levensmotief of een rolmodel – zoals de kleine prins, Alice in wonderland, de liefde van moeder Theresa of de wijsheid van Mandela – die we in ons innerlijk schouwtoneel tot koning willen kronen. De beelden van sprookjes en symboliek uit mystieke tradities bevatten voeding voor de ziel. Zoals de traditie van Shambhala in het Boeddhisme, die een legende kent over een verlichte samenleving, gebaseerd op principes, die de fundamentele goedheid van mensen versterken.
Zoals het de maatschappelijke taak van de koning is deze principes levend te houden, zo kunnen symbolen en rituelen uit wijsheidstradities de mens helpen herinneren de eigen oorspronkelijke droom over het leven te volgen en waar te maken!


Droomreizen & Heldendromen…

de heldenspiegel

Presentatie muzikale vertolking van het Heldenspel in samenwerking met Stichting Culturele Droomwevers

De lancering van het Heldenspel met CD vindt plaats op vrijdagmiddag 17 mei in de bibliotheek van Weesp

‘In ieder van ons zit een held. Spreek hem aan en hij treedt naar buiten.’

Filosofen, componisten en zangers ontmoeten elkaar op deze CD – vol met levenskunst – die zich muzikaal uit in 22 gezongen wijsheden.
Hoogtepunten uit de tradities van de Grieken en de Chinezen klinken op zo’n manier, dat de luisteraar meegenomen en erdoor bevlogen wordt.
Ruimte voor onze dromen ontstaat in combinatie met ontspanning via een muzikale wereldreis: van klassiek tot rock, van pop tot jazz, van orkestbegeleiding tot en met a capella.

De liederen introduceren de filosofische thema’s bij het ‘Droomspel: Doe je Droomwens!’ en ‘Heldenspel: Speel je Zelf!’, de twee spelvormen van Mens, ken je Zelf die ieders levenskunst helpen te bevorderen met behulp van de wijsheid van droomwensen en van heldenverhalen. Spelers kijken daartoe in de Heldenspiegel en kiezen voor een held of heldin…

het mythische motief van de meermin
het mythische motief van de meermin

Met 15 jaar mag de zeemeermin met haar zusters naar het strand. Zij redt een prins van een zeemansgraf en wordt verliefd. Om de prins voor zich te winnen krijgt zij met toverhulp een menselijke gestalte. Haar hart breekt, als de prins met een mensenkind trouwt. Ze springt in zee en wordt zeeschuim…

Het doel van het Heldenspel is dat spelers zich – via de beelden en verhalen – bezinnen op drijfveren die hen leiden te worden wie zij zijn. Door het levensmotief van de uitgekozen held na te spelen en zich gedurende het spel eigen te maken, kunnen spelers zich heroriënteren op hun eigen koers in het leven. Daarmee is het mogelijk – gemaakte en te maken keuzes in leven en loopbaan af te stemmen op hun levensoriëntatie en persoonlijke waarden.
Levenskunst vraagt zowel openheid voor overgeleverde wijsheid als het leren uit eigen ervaring. Ieder mens speelt zichzelf door het gaan van de eigen levensweg.

 • Kosten incl. koffie en thee € 45,= – voor Kringleden € 25,=
 • Introductieprijs CD Droomreizen & Heldendromen € 10,=
 • Presentatie inclusief Heldenspel met de CD € 75,=
 • Info en inschrijving: info@menskenjezelf.nl
 • € 10,= korting bij voorinschrijving door middel van overboeking tot 3 dagen voor aanvang op banknr 468289 tnv Muijen te Weesp

Agenda presentaties en workshops

cd-wallet

Presentatie muzikale versie van het Heldenspel

 • Vrijdag 17 mei 2013 van 14.00 tot 18.00 uur
 • De cursusruimte in de Bibliotheek, Oude gracht 67 in Weesp

Huiskamerworkshop Existentiespel voor Kringleden

 • Donderdag 30 mei 2013
 • Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Spelworkshop aan de hand van het Helden Buitenspel

 • Vrijdag 14 juni 2013 van 10.30 tot 17.30 uur
 • Buitenlocatie

Opgave en informatie info@thymia.nl
Complete agenda


Rondom de Speeltafel

Vanuit het perspectief van symboliek en rituelen kunnen we de inhuldiging niet alleen als collectief sprookje maar ook als een ceremonieel ingestelde vorm van spelen zien.

Onze cultuurhistoricus Johan Huizinga schreef in zijn beroemde studie De Homo Ludens (1938, 28) dat ‘het ludieke’ niet alleen een uiterlijk waar te nemen cultureel fenomeen is, maar een wezenlijk aspect van menselijke beschaving vertegenwoordigt:

“…Het spel is een zinrijke functie. In het spel ‘speelt’ iets mee, dat buiten de onmiddellijke zucht tot levensbehoud uitgaat, en in de handeling een zin legt. Elk spel beduidt iets…”

de weg van het hart
de weg van het hart

Hij omschrijft het spel als een kwaliteit van handelen, die zich van het ‘gewone leven’ onderscheidt. Zo ook kent de taal naast het functionele gebruik een speelse en kunstzinnige vorm. Taal als spel is een dienstbaar medium dat uitdrukking geeft aan verschillende levensvormen.

We spreken niet alleen van een woordspelletje, maar ook van verschillen in taalspelen. Terwijl de mens zich bedient van de taal vormen de verschillende taalspelen evenzeer de mens. “De mens woont in de taal”, zoals de filosoof Heidegger het poëtisch uitdrukt, en ziet de wereld zoals deze zich toont vanuit de vensters van diens huis. De dichter spreekt in een ander taalspel dan de wetenschapper en ook weer anders dan het algemene spraakgebruik. Gezien als spelvorm, komt geen enkel taalspel een bevoorrechte plaats toe. Het wetenschappelijke spreken is niet meer ‘waar’ dan de poëtische spreekwijze of een symbolische wijze van spreken. Taal en spel geven uitdrukking aan verschillende levensvormen. Zoals het kinderspel aan een speels samenzijn, en culturele en religieuze spelvormen uiting geven aan sociale en humane waarden. De spelvormen zijn niet zozeer nuttig maar zijn een viering van het leven.

Het gebruik van symboliek hangt samen met een mythisch-magisch begrip van de werkelijkheid. De symboliek van de kroning als een culturele spelvorm is gestoeld op een mythisch-magische beleving, die Johan Huizinga (1928, 43) als volgt verwoord:

“…De koning is de zon, het koningschap is een verbeelding van den zonneloop;
zijn gansche leven speelt de koning ‘zon’, om tenslotte ook het lot der zon te ondergaan….”

En hoe een koningschap ook tot zijn einde komt – door een troonsafstand, een natuurlijke dood of moord of anderszins – als volk willen we dat het sprookje doorgaat! En misschien is dat niet eens zo’n domme gedachte.

Hoe is het leven zinvol te begrijpen? Is de maakbaarheidgedachte van het leven als een beheersbaar project meer waar, dan het leven als onbevattelijk mysterie? Volgens welke logica kunnen we het leven begrijpen? Misschien is het wijste antwoord gelegen in de kwaliteit die het spel in het handelen kan leggen: door het leven te vieren volgens de logica van het feest, van de droom of van het sprookje…

Meer info Rondom de Speeltafel


het licht van binnen en buiten
het licht van binnen en buiten

Quintessence

Wilhelm Friedrich Nietzsche beschreef in zijn Also sprach Zarathustra (1885) een droom van menswording, de mens die groot en edel is, die zichzelf heeft te overwinnen. Zoals een koorddanser die over een koord balanceert dat gespannen is over een afgrond tussen het beestachtige en het edele. Het leven spelen en worden wie je bent! Waarlijk een waagstuk!

“Wat is liefde? Wat is schepping? Wat is verlangen? Wat is ster? – zo vraagt de laatste mens en knipoogt.
Dan is de aarde klein geworden en op haar hipt de laatste mens, die alles klein maakt.
Zijn geslacht is onuitroeibaar gelijk de aardvlo; de laatste mens leeft het langst.
Wij hebben het geluk ontdekt, zeggen de laatste mensen en knipogen.”


Een nieuwsbrief van

Download het overzicht van alle Thymia spel- en dialoogvormen met korte informatie per spel- en dialoogvorm, inclusief ISBN-nummers.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Scroll naar boven